15/05/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Δήλωση δέσμευσης για την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για την αγορά Συναλλάγματος

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος:

  • Όλες οι (29) κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εξέδωσαν Δηλώσεις Δέσμευσης για την τήρηση του Κώδικα
  • Όλες οι (29) κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος να τηρούν τον Κώδικα

Όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) δεσμεύονται να υποστηρίζουν και να προάγουν την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για την αγορά Συναλλάγματος (ο “Κώδικας”). Σήμερα επτά κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, εξέδωσαν ταυτόχρονα Δηλώσεις Δέσμευσης για την τήρηση του Κώδικα σε συνέχεια αντίστοιχων δηλώσεων από 22 κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ το Νοέμβριο του 2017 και το Φεβρουάριο του 2018. Με την έκδοση αυτών των δηλώσεων, όλες οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκφράζουν τη δέσμευσή τους να τηρούν τις αρχές του Κώδικα όταν ενεργούν ως συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος και να μεριμνούν ώστε οι εσωτερικές πρακτικές και διαδικασίες τους να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Κώδικα. Μέσω των Δηλώσεων Δέσμευσης υπογραμμίζουν ότι οι αρχές του Κώδικα είναι σημαντικές για την προώθηση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Προκειμένου να επιτευχθεί τελικά ο στόχος του Κώδικα, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος να τον τηρούν.

Οι ακόλουθες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκδίδουν σήμερα Δηλώσεις Δέσμευσης: Bulgarian National Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije και Narodna banka Slovenska.

Σημείωση:

Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι:

Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique, Bulgarian National Bank, Ceska narodni banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Τράπεζα της Ελλάδος, Banco de Espana, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Nationala a Romaniei, Banka Slovenije, Narodna banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, the Bank of England, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συνάλλαγμα, Κώδικας δεοντολογίας