13/04/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΑΑΔΕ: Ελαφρώς αυξημένα κατά 4,48% τα φορολογικά έσοδα για την περίοδο Ιανουαρίου 2018

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιανουάριο του 2018. Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Σύμφωνα με το Γράφημα 1, για την περίοδο Ιανουαρίου 2018, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 3.978.309.529,09 €, ελαφρώς αυξημένα κατά 4,48% (ήτοι 170,76 εκ. €) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, όπου τα έσοδα ανέρχονταν σε 3.807.548.145,15 €.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από άμεσους φόρους τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 110,88 εκ. € (ήτοι 8,52%). Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα έσοδα από έμμεσους φόρους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 59,88 εκ. € (ήτοι 2,39%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Ιανουάριο του 2018, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 35,51% των φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 64,49%. Τον Ιανουάριο του 2017, τα έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 34,19% των φορολογικών εσόδων και τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο 65,81%. Βάσει των δεδομένων που απεικονίζονται στο Γράφημα 1, παρατηρείται ότι η συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα Ιανουαρίου 2017 και 2018 των έμμεσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους φόρους είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Τέλος, οι μεταβολές των άμεσων και των έμμεσων φόρων την τελευταία πενταετία για τον μήνα Ιανουάριο ακολουθούν όμοια τάση, παρουσιάζοντας μείωση μεταξύ των ετών 2014 και 2015 και αυξητική τάση μεταξύ των ετών 2015 και 2018. Η αυξητική τάση για τα έτη 2015-2018 είναι πιο έντονη για τα έσοδα από έμμεσους φόρους (Γράφημα 2).

Τα συνολικά έσοδα από άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0000) για τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 8,52% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2017, ήτοι διαμορφώθηκαν σε 1,41 δις € έναντι 1,3 δις € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο μείζονων κατηγοριών εσόδων από άμεσους φόρους όπως αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, σημαντική είναι η μεταβολή, σε απόλυτα μεγέθη, που παρατηρείται στα έσοδα από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100), τα οποία τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 39,74 εκ. € σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017, καθώς επίσης και στα έσοδα από φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 0600), τα οποίατον Ιανουάριο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 51,17 εκ. €, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αξιοσημείωτη ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζουν τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές, τα οποία τον Ιανουάριο του 2018 εμφανίζονται αυξημένα κατά 87,12% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017.

(1) Στον πίνακα, δεν περιλαμβάνεται η μείζονα κατηγορία άμεσων φόρων με τίτλο «Άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων» (ΚΑΕ 0500) λόγω της αμελητέας συνεισφοράς στα συνολικά έσοδα από άμεσους φόρους, η οποία διαμορφώθηκε σε 810,15 € τον Ιανουάριο του 2018.

Στο παρακάτω Γράφημα 3, παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μείζονος κατηγορίας στο σύνολο των άμεσων φόρων, με τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα και τους άμεσους φόρους από παρελθόντα οικονομικά έτη να κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής (39,37% και 27,91% αντίστοιχα).

Δείτε την έκθεση της ΑΑΔΕ για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων του Ιανουαρίου 2018 εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικά Έσοδα, άμεσοι φόροι, ΑΑΔΕ