05/04/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Μια πρώτη Πασχαλιάτικη ματιά στις Φορολογικές Δηλώσεις

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Το Πάσχα πλησιάζει, αισίως είμαστε στη Μεγάλη Πέμπτη κι όλοι έχουμε το μυαλό μας στις Πασχαλινές διακοπές.

Μετά το Πάσχα όμως θα αρχίσει και ο δικός μας ετήσιος Γολγοθάς που δεν είναι άλλος από τη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αφού η διαδικασία για άλλη μία φορά δεν είναι εντάξει με το ραντεβού της που υποτίθεται ότι είναι την 1η Φεβρουαρίου.

Φέτος θα έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι στο έντυπο Ε3, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Θα είναι ένα έντυπο το οποίο αναμένεται να δυσκολέψει τους συναδέλφους λόγω των νέων δεδομένων και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που τηρούσαν απλογραφικά βιβλία, αφού μέχρι τώρα τα λογιστικά συστήματα, άρα κατ’ επέκταση και τα βιβλία, ενημερώνονταν με γνώμονα το παλαιό έντυπο. Σε κάθε περίπτωση, σε μελλοντικά άρθρα και με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει θα αφιερωθούμε ειδικότερα στη διαδικασία της συμπλήρωσης του εντύπου. Άλλωστε, πρωταθλητής των φετινών φορολογικών σεμιναρίων είναι το θέμα της συμπλήρωσης του εντύπου Ε3.

Επίσης, μετά από δύο έτη, θα ενεργοποιηθεί ξανά ο κωδικός 049, ο οποίος φέτος θα έχει ταίρι τον κωδικό 050, κωδικοί οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι να συμπληρώνονται για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου. Οι κωδικοί δεν θα είναι προσυμπληρωμένοι, αλλά θα οδηγούν σε πίνακα που θα εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν σταλεί από τις τράπεζες σε σχέση με τις πιστωτικές και τις χρεωστικές κάρτες. Ο πίνακας θα είναι παρόμοιος με αυτόν των τόκων καταθέσεων και πληρωμών δανείων. Σε κάθε περίπτωση, οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που έχουν στην εκκαθάρισή τους εισοδήματα που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Να θυμίσουμε ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση, άρα εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,

γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.

Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία χαρακτηρίζεται το εισόδημα στο εξωτερικό από μισθούς ή συντάξεις που εισπράττεται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, αλλά και όταν λαμβάνει κάποιος παροχή σε είδος, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 13 του Ν.4172/2013.

Τέλος, ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία χαρακτηρίζεται η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα και σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 15 του Ν.4172/2013, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Το θέμα με το «χτίσιμο» του αφορολογήτου δεν θα είναι το εάν ο φορολογούμενος μάζεψε το όριο, αφού θεωρούμε ότι λίγο πολύ όλοι θα έχουν συλλέξει το κατώτατο όριο. Η πραγματική παγίδα πιστεύουμε ότι θα έχει να κάνει με το ότι θα είναι ένα πρώτο συγκριτικό στοιχείο να ελεγχθεί το εάν κάποιος φορολογούμενος ξοδεύει το έτος περισσότερα από αυτά που εισπράττει, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον, εάν πάμε σε λογικές πραγματικού περιουσιολογίου και κατάργησης των τεκμηρίων. Ίσως μία σύσταση από εμάς στα πλαίσια της συζήτησης που γίνεται κατά την υποβολή της δήλωσης θα ήταν χρήσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Άλλη μία καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν έχει να κάνει με τους κωδικούς 007-008 που θα συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους φιλοξενούν έναν άλλον φορολογούμενο στην οικία τους. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της διασταύρωσης που θα διενεργείται με τους φορολογούμενους που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται από κάποιον, προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα του να δηλώνει κάποιος κακόβουλα ότι φιλοξενείται από κάποιον με σκοπό να γλιτώσει το τεκμήριο της κύριας κατοικίας. Επειδή όμως δεν είναι σίγουρο ότι η δήλωση του φιλοξενούμενου και του φιλοξενούντα θα γίνεται στον ίδιο φοροτεχνικό, μία ερώτηση από εμάς για το εάν κάποιος δηλώνει ότι φιλοξενείται από εμάς θα είναι χρήσιμη.

Όπως και να έχει, όλα αυτά και άλλα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές δηλώσεις θα μας απασχολήσουν μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή και Ιουλίου, εξαρτάται από το πότε θα δοθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Για αυτές τις ημέρες το βασικότερο που έχουμε να ασχοληθούμε είναι τα ετήσια Πασχαλινά μας, το βάψιμο αυγών, το τύλιγμα κοκορετσιού, η μαγειρίτσα, το σούβλισμα και το ψήσιμο αρνιού, αλλά και άλλα ποιο τεχνικά θέματα, όπως για παράδειγμα πως θα μείνει αναμμένη η λαμπάδα, πως θα γλιτώσουμε από τα βεγγαλικά, ποιος θα βάλει τον σταυρό στην πόρτα, ποιος θα ξυπνήσει να ανάψει την φωτιά και άλλα τέτοια πολύ σημαντικά… Άλλωστε οι σελίδες κοινωνικών δικτύων γεμίζουν από φωτογραφίες τέτοιου τύπου.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους! Όσοι ταξιδέψουν καλό ταξίδι να έχουν και με το καλό να επιστρέψουν!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αφορολόγητο, Φορολογικές δηλώσεις, ΚΦΕ