30/03/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταχύτερη καταπολέμηση & μείωση των NPLs στον τραπεζικό τομέα

Στις 14 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου 2017 για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης ως προς την αντιμετώπιση των NPLs στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ειδικότερα και σε μία πρώτη παρουσίαση οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν την ακόλουθη δέσμη προτάσεων:

  • Διασφάλιση κάλυψης μελλοντικών ζημιών των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη δημιουργία NPLs
  • Δυνατότητα για ταχύτερη εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση των εξασφαλίσεων των δανείων
  • Ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα NPLs
  • Τεχνικό σχέδιο (blueprint) στρατηγικής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών απόκτησης και διαχείρισης δανείων (‘’Asset Management Companies’’-AMCs)

Τονίζεται ότι το ως άνω σχέδιο για τις AMCs είναι μη δεσμευτικό για τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι προβλέψεις του σχεδίου αναμένεται να λειτουργήσουν ως βέλτιστες πρακτικές και ως οδηγός συμμόρφωσης των εθνικών πρωτοβουλιών για την ίδρυση AMCs με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις (State Aid) και με την Οδηγία για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD).


Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.