13/03/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Σε δημόσια διαβούλευση η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16

Τίθεται από σήμερα 13 Μαρτίου 2018, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καλείστε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ιωάννης Δραγασάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλέξανδρος Χαρίτσης


Άρθρο 01 – Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος

Άρθρο 02 – Ορισμοί

Άρθρο 03 – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Άρθρο 04 – Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

Άρθρο 05 – Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Άρθρο 06 – Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 07 – Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 08 – Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Άρθρο 09 – Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Άρθρο 10 – Είδη Ενισχύσεων

Άρθρο 11 – Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Άρθρο 12 – Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Άρθρο 13 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής

Άρθρο 14 – Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 15 – Ενστάσεις

Άρθρο 16 – Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 17 – Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση

Άρθρο 18 – Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Άρθρο 19 – Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Άρθρο 20 – Καταβολή ενισχύσεων

Άρθρο 21 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Άρθρο 22 – Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Άρθρο 23 – Κυρώσεις

Άρθρο 24 – Μητρώο Αξιολογητών

Άρθρο 25 – Μητρώο Ελεγκτών

Άρθρο 26 – Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

Άρθρο 27 – Γνωμοδοτική Επιτροπή

Άρθρο 28 – Έναρξη ισχύοςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δημόσια διαβούλευση, Αναπτυξιακοί Νόμοι