23/02/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Θεωρημένα βιβλία και στοιχεία και...τα φαντάσματα του παρελθόντος

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

«Για να προχωρήσουμε στη διακοπή πρέπει να βρεις το θεωρημένο Δελτίο Αποστολής Νο 1-50, τη θεωρημένη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Νο 1-50 και τη θεωρημένη Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων σελ. 1-20».

Πόσες φορές άραγε έχουμε ακούσει τη συγκεκριμένη φράση στο παρελθόν;

Το κόστος της απώλειας ήταν κάτι παραπάνω από υψηλό, κόστος το οποίο υπήρχε για στοιχεία που είχαν θεωρηθεί στο παρελθόν, για στοιχεία που θεωρήθηκαν πολλές φορές για το τυπικό του θέματος.

Πόσοι ήταν οι επαγγελματίες που έχουν ξεχάσει την ύπαρξη του μπλοκακίου ΑΛΠ, το οποίο είχε θεωρηθεί στη γνωστή πρώτη θεώρηση, με φυσική παρουσία του επαγγελματία στη Δ.Ο.Υ. και που ο σκοπός θεώρησής του ήταν για την περίπτωση που υπήρχε διακοπή ρεύματος…

Πόσες φορές άραγε έχουμε έρθει σε διενέξεις με τους πελάτες μας γιατί ήταν σίγουροι ότι αυτό ήταν στο γραφείο μας, πράγμα σχεδόν αδύνατο, αφού δεν είχε κανένα λόγο να μην είναι στην επιχείρηση το θεωρημένο στοιχείο.

Το μεγάλο θέμα ήταν ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο των 2.500 ευρώ!!!

Η κατάργηση των θεωρήσεων των στοιχείων άρχισε σταδιακά το 2012 με την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης μίας σειράς στοιχείων (ΑΠΥ σε ορισμένους κλάδους, ΤΠΥ, πρόσθετα βιβλία) και ολοκληρώθηκε το 2013 με την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και όλων των στοιχείων.

Συνδυάζοντας την κατάργηση των θεωρήσεων με την υποχρέωση διαφύλαξης των στοιχείων, το οποίο ξεκάθαρα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, είναι πενταετές, καταλαβαίνουμε ότι η διατήρηση αυτής της υποχρέωσης διαφύλαξης θα ήταν κάτι παραπάνω από παράλογη, αφού τα περισσότερα από τα θεωρημένα στοιχεία είχαν θεωρηθεί σε έτη τα οποία πλέον έχουν παραγραφεί.

Με την ΠΟΛ. 1163/2016 είχε αρχικά οριστεί ότι δεν θα γίνεται ακύρωση των θεωρημένων στοιχείων στη διακοπή: «Επισημαίνεται ότι, κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)», ανέφερε χαρακτηριστικά η Εγκύκλιος. Στην πράξη όμως, πολλές φορές, στον έλεγχο της διακοπής ελέγχονταν η διαφύλαξη των θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, αφού δεν υπήρχε Εγκύκλιος που να ξεκαθαρίζει σαφώς τη διαδικασία αυτή.

Με την Εγκύκλιο 1026/2018 ρυθμίζονται μία σειρά διαδικασιών στα πλαίσια της παροχής οδηγιών, αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κ.Φ.Δ και συγκεκριμένα του άρθρου 54. Μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η οδηγία για τη μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων.

Η Εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των εν λόγω διατάξεων του ΚΦΔ, ούτε κάποια άλλη παράβαση. Επομένως, για την απώλεια ή τη μη διαφύλαξη αυτών δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.

Επίσης, η ίδια Εγκύκλιος συνεχίζει αναφέροντας ότι ο τρόπος απόδειξης ότι τα θεωρημένα βιβλία και στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, είναι σε κάθε περίπτωση θέμα πραγματικό, η εξέταση του οποίου ανάγεται στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, οι οποίοι δύνανται να το εξετάζουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (όπως από τις καταχωρήσεις στα βιβλία, τις καταστάσεις πελατών, προμηθευτών, στοιχεία που θα προσκομίσει ο υπόχρεος, κλπ). Ενδεχομένως πολλές φορές θα μπορεί να λυθεί και με μία υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία.

Τα πρόστιμα πάρα πολλές φορές ήταν υπέρογκα, ειδικά για επιχειρήσεις που είχαν θεωρήσει σε μία πράξη θεώρησης πολλά στοιχεία. Αν υποθέσουμε ότι είχαν θεωρηθεί 10 μπλοκ Δελτίων Αποστολής και δεν βρίσκονταν, το πρόστιμο θα ήταν 2.500 * 10 μπλοκάκια = 25.000 ευρώ, έστω κι εάν αποδεικνυόταν ότι δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Η ιστορία με τα θεωρημένα πολλές φορές ήταν αποτρεπτικός παράγοντας όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακοπής των επιχειρήσεων-φαντασμάτων, λόγω του ότι κατέληγαν σε αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα.

Ουσιαστικά η οδηγία αύτη είναι μία ακόμη ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το μητρώο από επιχειρήσεις οι οποίες μόνο βαραίνουν τη διαδικασία. Επίσης, βάσει αυτού, θα είναι θεωρούμε γρηγορότερη η διαδικασία διακοπής, αφού απαλλάσσει τους ελεγκτές από μία σειρά ανούσιων διαδικασιών.

Η ίδια ιστορία και ο ίδιος «τσακωμός» επαναλαμβανόταν με τα βιβλία συντήρησης και επισκευής ταμειακών μηχανών και μηχανισμών…

Η Εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η μη διαφύλαξη του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, το οποίο δεν αποτελεί λογιστικό αρχείο, ούτε αρχείο που δημιουργούν οι ΦΗΜ, ούτε βέβαια δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, δεν κατονομάζεται στις περιπτώσεις των παραβάσεων, που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Επομένως, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαφύλαξη αυτού, όταν η διάπραξη (διαπίστωση απώλειας ή δήλωση απώλειας) ανάγεται σε περιόδους από 1.1.2016 και μετά.

Βέβαια, παραμένουν τα πρόστιμα στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πρόσκληση της φορολογικής αρχής για προσκόμιση του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευής. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι από 100 ευρώ έως 500 ευρώ, ανάλογα με τα βιβλία που έχει η επιχείρηση.

Όσον αφορά τις ταμειακές μηχανές που παραποιούνται, τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά και είναι 5.000 ευρώ όταν υπαίτιος είναι ο χρήστης της ΦΗΜ, 10.000 ευρώ όταν υπαίτιος είναι ο μεταπωλητής ή τεχνίτης συντήρησης και 20.000 ευρώ όταν υπαίτια είναι η επιχείρηση που έχει λάβει την έγκριση λογισμικού και υλισμικού. Τέλος, εάν εκ παραδρομής εκδίδονται στοιχεία από μη εγκεκριμένη ΦΗΜ ή χωρίς τη χρήση ΦΗΜ, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των εκδοθέντων στοιχείων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν συμπεριληφθεί στα βιβλία της επιχείρησης κι έχει αποδοθεί ο ανάλογος ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος.

Κλείνοντας, με αφορμή τα υπεράριθμα τηλεφωνήματα που λάβαμε από πελάτες του γραφείου, αλλά και από άλλους επαγγελματίες, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε κάτι που έχει σχέση με τις εισφορές ΕΦΚΑ του Ιανουαρίου 2018, οι οποίες αναρτήθηκαν μέσα στην εβδομάδα και συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 ως προκαταβλητέο ποσό.

Με δεδομένο ότι είναι μια περίοδος αρκετά πιεσμένη από προθεσμίες που τρέχουν (ΜΥΦ, βιβλία αδειών, κ.λπ.), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σύστημα του ΕΦΚΑ έχει προβλήματα λόγω των υπεράριθμων επισκέψεων των χρηστών, είναι πολύ δύσκολο να προλάβουμε να κάνουμε τη διαδικασία εκτύπωσης των νέων ειδοποιητηρίων, κάτι που δεν αποτελεί και απόλυτη υποχρέωσή μας φυσικά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Η ταυτότητα οφειλής παραμένει η ίδια με αυτή που χρησιμοποιούσαν έως σήμερα.
  • Εάν βάσει της χρήσης 2016 θα πρέπει να πληρώνεται το κατώτερο ή το ανώτερο, το ποσό θα παραμείνει ίδιο σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2015.
  • Το ποσό ή μέρος του ποσού, ακόμη κι εάν πληρωθεί μετά τις 28/2/2018, δεν θεωρείται ότι πληρώθηκε εκπρόθεσμα, εφόσον έχει πληρωθεί μέχρι την εκκαθάριση των εισφορών του 2018 που θα γίνει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του 2018 (χρήση 2017).
  • Στην περίπτωση που έχει δοθεί πάγια εντολή στην τράπεζα, το σύστημα θα πάρει αυτόματα το νέο ποσό που έχει προκύψει, εάν φυσικά υπάρχει το υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει οριστεί στην πάγια εντολή.
  • Η διαδικασία έκδοσης του ειδοποιητηρίου είναι σχετικά εύκολη κι απαιτεί μόνο τους κωδικούς taxis και το AMKA, αλλά θέλει χρόνο να διατεθεί.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΦΔ, Βιβλία και Στοιχεία