12/02/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Πόση άδεια δικαιούμαι αν απασχολούμαι με εκ περιτροπής εργασία;

Σε περίπτωση εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται, κάθε ημερολογιακό έτος, ετήσια κανονική άδεια, η οποία ισούται με το ένα δωδέκατο (1/12) της άδειας που προβλέπεται για τον μισθωτό με πλήρη απασχόληση. Την εν λόγω άδεια δικαιούται ο μισθωτός για κάθε μήνα απασχόλησής είτε από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, είτε από τη λήξη της άδειας του προηγούμενου έτους. Σημειωτέο ότι, ως μήνας λογίζονται εικοσιπέντε (25) μέρες απασχόλησης. Είναι προφανές ότι ο απασχολούμενος με εκ περιτροπής εργασία μισθωτός, στον οποίο χορηγείται κανονική άδεια, δικαιούται τόσο τις αποδοχές αδείας του, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό των εργάσιμων ημερών που δικαιούται ως άδεια, όσο και το επίδομα αδείας του, που ισούται με τις αποδοχές αδείας του χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δικαιούμενες ημέρες αδείας, Εκ περιτροπής εργασία