09/02/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Φοροαποφυγή με τις ευλογίες του Υπουργείου Οικονομικών

Ανέκαθεν μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αποφασίζει να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του την περίοδο των Χριστουγέννων…

Άλλωστε και τα στατιστικά στοιχεία του ΓΕΜΗ που έχω την τύχη να βλέπω με την εκλογή μου στη Διοίκηση του Ε.Ε.Α., δείχνουν ότι οι ενάρξεις επιχειρήσεων είναι αυξημένες τον τελευταίο μήνα το χρόνου και μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των προηγούμενων μηνών.

Για ποιον λόγο να κάνει κάποιος έναρξη Δεκέμβρη και να χάσει την έκπτωση του 50% της προκαταβολής, αφού οι λίγες μέρες του αφαιρούν ένα έτος από τα τρία που προβλέπει ο νόμος;

Είναι τυχαίο;

Δεν νομίζω… Για κάποιους το όφελος είναι διαφορετικό.

Ποιο είναι αυτό;

Ασφαλώς ο ΦΠΑ και η αντικατάσταση του άρθρου 39 του Κώδικα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του Ν.4281/2014.

Με την τροποποίηση λοιπόν που επήλθε, προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου για όλους όσους υπόκεινται στον ΦΠΑ, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

Η προβλεπόμενη υπαγωγή από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, μέχρι τη λήξη της και είναι προαιρετική.

Δηλαδή, ο φορολογούμενος που βρίσκεται στο όριο των 10.000 ευρώ αποφασίζει εάν θα θελήσει στην επόμενη χρήση να υπαχθεί ή όχι στο καθεστώς απαλλαγής.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την απαλλαγή τους από τον ΦΠΑ, δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης και δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Ο Ν.4281/2014, αλλά και η ΠΟΛ. 1126/2015 δίνουν το δικαίωμα στον φορολογούμενο, ακόμα κι εάν η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητές της μέσα στη χρήση, έστω κι εάν εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον τζίρο της πέραν των 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, η Εγκύκλιος αναφέρει ότι σε περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου, τότε γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποίησε η επιχείρηση.

Ποιοι είναι οι φορολογούμενοι (επιχειρήσεις) που δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 39;

Στη δεύτερη παράγραφο του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται ρητά και αυτοί είναι:

α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος

β) Οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας

γ) Οι παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων.

Τι γίνεται λοιπόν στην πράξη:

- Επιχείρηση πραγματοποιεί έναρξη τις τελευταίες ημέρες του χρόνου και υποχρεωτικά υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

- Βρισκόμενη στα όρια του τζίρου που προβλέπει το άρθρο 39, με την έναρξη της επόμενης χρήσης υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή της σε απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ.

- Η επιχείρηση πραγματοποιεί τις συναλλαγές της καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης χρήσης κι έστω ότι καλύπτει το όριο του τζίρου από την πρώτη μέρα.

- Τότε η επιχείρηση αυτή θα υποβάλλει δήλωση υπαγωγής στο καινούργιο καθεστώς.

- Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ. 1126/2015, όταν η επιχείρηση υπερβεί το όριο εντός της χρήσης, καθίσταται υποχρεωτική η μετάταξή της στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Με άλλα λόγια, κάνω έναρξη τέλη του χρόνου στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, στις αρχές της επόμενης χρήσης κάνω δήλωση μεταβολής και εντάσσομαι σε καθεστώς απαλλασσόμενο. Αναπτύσσω τη δραστηριότητά μου σε καθεστώς απαλλαγής κι εάν ξεπεράσω τα όρια και για κάποιες εκατοντάδες ευρώ θα υποβάλω ξανά δήλωση μεταβολής και υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς.

Η πρόθεση του νομοθέτη είχε σαν σκοπό να μειώσει το διοικητικό κόστος που προκύπτει για τη φορολογική διοίκηση, αλλά και το κόστος που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνταν στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, με άλλα λόγια «γλιτώνουν» τα λεφτά του λογιστή.

Αλλά, αναφέρεται ακόμα ότι οι μικρές επιχειρήσεις διευκολύνονται γιατί δεν υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ και να είναι πιο ανταγωνιστικές από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Μόνο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου;

Όχι βέβαια!

Σήμερα, πάρα πολλές μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν χρήση του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ πραγματοποιώντας τζίρους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Εάν αυτές οι επιχειρήσεις χρεώνουν ή όχι ΦΠΑ, κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει.

Εάν ή όχι η μικρή επιχείρηση κλείσει στο τέλος της χρήσης της απαλλαγής και ανοίξει δίπλα την ίδια περίοδο σε άλλο όνομα, ούτε αυτό μπορεί να ελεγχθεί.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιους, πολλούς απ’ ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Οικονομικών τους απαλλάσσει από το κόστος του λογιστή, ενώ το ίδιο χάνει εκατομμύρια από τον ΦΠΑ.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΦΠΑ, Κώδικας ΦΠΑ, Φοροαποφυγή