02/02/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Πάγια ρύθμιση - Μερικές παρατηρήσεις με τα νέα δεδομένα (και λίγο από ΕΦΚΑ)

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Ο πρώτος μήνας του έτους ήδη αποτελεί παρελθόν. Με την εκπνοή του είχαμε μία διαφοροποίηση στην διαδικασία της πάγιας ρύθμισης των οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Εκτός αυτού, ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της υποχρέωσης κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών σε όσους αμείβονται με τίτλο κτήσης, καθώς επίσης ήταν και ο πρώτος μήνας εφαρμογής της κατάργησης της έκπτωσης του 1,5% στην παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Με αυτά τα πρακτικά θέματα θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας άρθρο ξεκινώντας από τη διαδικασία της πάγιας ρύθμισης των 12 ή 24 δόσεων.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οποιαδήποτε οφειλή έχει περαστεί στην εικόνα των οφειλών εκτός ρύθμισης του κάθε φορολογούμενου μπορεί να ρυθμιστεί στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013, της γνωστής και ως πάγιας ρύθμισης. Βάσει αυτού, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουμε στο να γίνει μία οφειλή ληξιπρόθεσμη για να μπορέσει να ρυθμιστεί. Πριν μπορούσε να ρυθμιστεί μόνο με επίσκεψη και σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η διαδικασία της αίτησης είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας, αφού την κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Στα πλαίσια όμως της νέας λειτουργίας θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις- παρατηρήσεις που πιστευτούμε ότι θα μας απασχολήσουν σύντομα:

1. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο πότε βεβαιώνεται ένα ποσό μέσω αποστολής της περιοδικής δήλωσης (π.χ. ΦΠΑ). Στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να ρυθμίσει ένα ποσό, για παράδειγμα το ΦΠΑ του Δ’ τριμήνου, θα πρέπει πρώτα να έχει βεβαιωθεί μέσω της περιοδικής δήλωσης και αφού έχει περαστεί στις τρέχουσες οφειλές, μπορεί να ρυθμιστεί. Ως γνωστών η διαδικασία αυτή δεν γίνεται αυτόματα και μεσολαβεί διάστημα περίπου μίας ημέρας. Άρα, στην περίπτωση που θέλουμε να ρυθμιστεί, καλό θα είναι να στέλνεται η περιοδική μία ημέρα πριν τη λήξη υποβολής.

2. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει προσοχή όταν θέλει ο φορολογούμενος να ρυθμίσει μία συγκεκριμένη ή κάποιες από τις βεβαιωμένες οφειλές κι όχι όλες. Το σύστημα δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα επιλογής ποσού, αφού εμφανίζει όλες τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στο σύνολό τους. Στην περίπτωση που θέλουμε να ρυθμίσουμε μέρος των οφειλών, για παράδειγμα το ΦΠΑ και όχι τον ΕΝΦΙΑ, όσες δεν επιθυμούμε να ρυθμιστούν θα πρέπει να πληρωθούν πριν τη ρύθμιση, να φανεί έπειτα η πληρωμή στο σύστημα και μετά να γίνει η αίτηση για ρύθμιση. Το πρόβλημα ως γνωστών είναι ότι οι πληρωμές κάνουν 2-3 ημέρες να φανούν, οπότε θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι ανάλογες ενέργειες. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να γίνεται κι εάν θέλει κάποιος να ρυθμίσει μέρος των δόσεων, για παράδειγμα τις 3 από τις 5 δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

3. Επίσης θα πρέπει να προσέχουμε την πιθανότητα του να έχουν γίνει πληρωμές οι οποίες ακόμη δεν έχουν φανεί στο σύστημα και η αίτηση γίνει συμπεριλαμβάνοντας τα ήδη πληρωμένα ποσά. Στην περίπτωση αυτή, στον τόκο του ρυθμιζόμενου ποσού θα συμπεριληφθεί η οφειλή που έχει ήδη πληρωθεί κι έτσι αφενός αυξάνεται η επιβάρυνση του τόκου και αφετέρου το ποσό που έχει πληρωθεί θα πάει υπέρ είσπραξης με συνέπεια να μην γλιτώσουμε την επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ για τις γνωστές αιτήσεις.

4. Εάν υπάρχουν κι άλλες ρυθμίσεις, θα πρέπει να προσέχουμε την πιθανότητα του να μην έχουν φανεί κάποιες πληρωμές και να εμφανίζονται οι ρυθμίσεις στη νέα αίτηση ως χαμένες. Αυτό πολλές φορές γίνεται όταν δεν έχουν «πέσει» οι πληρωμές για κάποιο λόγο μέσα στην αποπληρωμή της ρύθμισης. Στην περίπτωση που γίνει αίτηση, θα συμπεριληφθούν μέσα και οι παλιές ρυθμίσεις, ενώ οι παλιές πληρωμές θα πάνε πάλι υπέρ είσπραξης με τα γνωστά προβλήματα αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της πρόωρης ρύθμισης θα πρέπει να προτιμάται από τους φορολογούμενους που έχουν σε ισχύ τη ρύθμιση του Ν.4321/2015, γνωστή κι ως «ρύθμιση των 100 δόσεων», αφού από 1/1/2018, για την παραμονή αυτής σε ισχύ, δεν πρέπει να δημιουργηθούν άλλες νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε για μία ημέρα. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν τέτοια ρύθμιση, ουσιαστικά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά αφού ο τόκος είναι σχεδόν ο ίδιος, βέβαια θα πρέπει να προσέχουν να ρυθμίσουν πριν φτάσουν στο επικίνδυνο χρονικό όριο λήψης μέτρων.

Όσον αφορά το κομμάτι της κατάργησης της έκπτωσης του 1,5% στην περίπτωση παρακράτησης φόρου, ήδη σίγουρα θα παρατηρήσαμε από τα λογιστικά προγράμματα ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση στις καταβαλλόμενες μισθοδοσίες του Ιανουαρίου προς τα κάτω σε όσους μισθούς ξεπερνούν το όριο του έμμεσου αφορολογήτου και πρέπει να τους διενεργείται παρακράτηση φόρου. Παλαιότερα προβλεπόταν ότι ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (άρθρο 60.1) μειώνεται κατά ποσοστό ενάμιση τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του. Με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.4472/2017 καταργήθηκε η παράγραφος αυτή από 1/1/2018 κι έτσι λόγω αυτού υπάρχουν οι γνωστές διαφοροποιήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.

Τέλος, όσον αφορά το σήριαλ «ΕΦΚΑ», το νέο επεισόδιο έχει να κάνει με τους αμειβόμενους μέσω απόδειξης δαπάνης (τίτλο κτήσης), για τους οποίους τελικά από 1/1/2018 θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών και να δηλώνονται στη μηνιαία ΑΠΔ της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου και του χαρτοσήμου. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4509/2017:

Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω πενταετίας των άρθρων 39 παρ. 1 περίπτωση α' και 41 παρ. 2 του Ν.4387/2016 (Α' 85).

Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της παραγράφου 1 υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων, μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 39 περί κατώτατου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει ΑΜΕ ΙΚΑ και κωδικούς συστήματος ΙΚΑ, άρα δεν έχει πρόσβαση στην υποβολή ΑΠΔ γιατί είναι πολύ πιθανό οι εισφορές να πρέπει να περάσουν μέσω διαδικασίας ΑΠΔ, όπως γίνεται και με τα «μπλοκάκια». Βέβαια, σχετική Εγκύκλιος για το θέμα δεν έχει εκδοθεί ακόμη, αλλά θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα, αφού θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες για την καταβολή των εισφορών του Ιανουαρίου. Μόλις εκδοθεί η Εγκύκλιος θα επανέλθουμε σχετικά για το θέμα.

Καλό μήνα σε όλους …..comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφαλιστικές εισφορές, ΑΠΔ, ΦΠΑ, Πάγια ρύθμιση, ΕΝΦΙΑ