31/01/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Οι ανατροπές στις συντάξεις το 2018

Μια σειρά από ψηφισμένες διατάξεις, αλλάζουν το 2018, το τοπίο στην κοινωνική ασφάλιση με αποτέλεσμα να επηρεάζονται χιλιάδες υποψήφιοι αλλά και ήδη συνταξιούχοι κύριων και επικουρικών Ταμείων.

Μεταξύ αυτών των αλλαγών είναι η αύξηση εισφορών σε ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, δηλ. αγρότες και αυταπασχολούμενους επιστήμονες, περιορισμός των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, μικρές αναπροσαρμογές στην καταβολή των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων αλλά και η ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων προκειμένου να υπάρξει η «δεξαμενή» της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Οι ανωτέρω μεταβολές προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4336/2015, 4387/2016, 4472/2016 και 4488/2017. Ακολουθούν οι σημαντικότερες εξ αυτών:

1. Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά τον τελικό επανυπολογισμό 2,7 εκατομμυρίων συντάξεων κύριων και επικουρικών. Όλες οι συντάξεις που καταβάλλονταν ως τις 12/5/2016 (συντάξεις δηλ. προ νόμου Κατρούγκαλου, Ν. 4387/2016) επανυπολογίζονται και χωρίζονται σε Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη. Οι παλαιοί συνταξιούχοι θα δουν μέσα στο 2018 στα ενημερωτικά τους σημειώματα νέα ποσά σύνταξης. Στην κύρια σύνταξη ένα τμήμα θα είναι η εθνική σύνταξη, το πλήρες ποσό της οποίας, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, κυμαίνεται από 345,60 ευρώ ως 384,00 ευρώ, και ένα τμήμα θα είναι η σύνταξη βάσει εισφορών και ετών ασφάλισης που είχαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, που θα είναι η λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη. Μέχρι το τέλος του 2018 οι συνταξιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές, παίρνοντας και την προσωπική διαφορά-μείωση που βγάζει ο επανυπολογισμός. Από 1/1/2019 η προσωπική διαφορά καταργείται, αλλά οι μειώσεις που θα προκύψουν δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 18%. Στις περιπτώσεις αυτές άμεσα θιγόμενοι θα είναι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ, οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ, οι συνταξιούχοι των λεγομένων ευγενών Ταμείων (ΔΕΚΟ και Τράπεζες) αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν με πάνω από 30 έτη ασφάλισης και υψηλές αποδοχές.

2. Στην ίδια κατηγορία λόγω της προσωπικής διαφοράς που θα προκύψει για τους νέους πλέον συνταξιούχους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης το 2018 υπάρχει πρόσκαιρη επιβάρυνση λόγω της αποκλιμάκωσης της μεταβατικής προστασίας που παρέχει ο Ν.4387/2016. Για όσους κάνουν αίτηση και πάρουν σύνταξη με μείωση άνω του 20% το 2018 θα χρεώνεται, βάσει του νόμου, το 75% της περικοπής και το άλλο 25% θα παγώνει για ένα έτος. Δηλαδή αν η νέα σύνταξη έχει μείωση 25% σε σχέση με αυτή που θα έπαιρνε ο ασφαλισμένος με το παλιό σύστημα, η περικοπή που θα επιβάλλεται για το 2018 θα είναι 18,75%, (τα ? του 25%) ενώ από το 2019 θα χρεωθεί και το υπόλοιπο ? της μείωσης ώστε το συνολικό ποσοστό της μείωσης να είναι 25%. Η διαφορά με το 2017 είναι ότι όσοι συνταξιοδοτηθούν φέτος έχουν μεγαλύτερη προστασία, καθώς αντί για 25% θα χρεωθούν με μείωση 16,67% (τα 2/3 από τη συνολική μείωση), ενώ με αίτηση το 2016 η προστασία ήταν μεγαλύτερη, καθώς χρεώνεται η μισή μείωση, δηλαδή 12,5% αντί 25%. Οι εν λόγω διατάξεις για την προστασία από μειώσεις ισχύουν ως το τέλος του 2018, αφού από το 2019 οι νέες συντάξεις δεν θα απολαμβάνουν του προνομίου της προσωπικής διαφοράς αλλά θα υπολογίζονται με το νέο τρόπο υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος.

3. Έρχεται αναπροσαρμογή στις νέες επικουρικές συντάξεις γιατί θα υπολογίζονται με βάση τα δημογραφικά δεδομένα αλλά και ειδικό συντελεστή μείωσης των ελλειμμάτων. Οι αλλαγές αφορούν σε αιτήσεις από 1/1/2015 και μετά. Τα χρόνια ασφάλισης ως το 2014 θα υπολογιστούν με συντελεστή 0,45% επί του μέσου όρου των αποδοχών τους, ενώ τα έτη ασφάλισης από 1/1/2015 και μέχρι τη συνταξιοδότηση θα υπολογίζονται με το νέο μαθηματικό τύπο. Αναμένουμε μικρές αυξομειώσεις με βάση τα παραπάνω δεδομένα.

4. Έρχεται μείωση στο ΕΚΑΣ για 180.000 περίπου δικαιούχους. Σύμφωνα με το Ν.4336/2015 προβλέπεται ότι από 1/1/2018 θα πρέπει να εξοικονομηθούν άλλα 200 εκατ. ευρώ από περικοπές του ΕΚΑΣ. Ο τρόπος που εξετάζεται είναι μικτός, δηλαδή μείωση και των ποσών του ΕΚΑΣ αλλά και μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Από το 2020 το ΕΚΑΣ καταργείται και αναμένεται να αντικατασταθεί από ένα ενιαίο επίδομα.

5. Από 1/1/2018, βάσει του νόμου 4472/2017, οι εισφορές του προηγούμενου έτους δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα και η επιβάρυνση θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. Για να μην έρθουν απότομα οι νέες επιβαρύνσεις, ο νέος νόμος λέει ότι το εισόδημα θα μειώνεται 15% και μετά θα προστίθενται οι ασφαλιστικές εισφορές.

6. Αυξάνονται κατά 14,2% (από 14% σε 16%) οι εισφορές σύνταξης για τους αγρότες, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής επιβάρυνσης (με εισφορά ασθένειας 6,95% και αγροτικής εστίας 0,25%) να ανέλθει για το 2018 σε 23,2% αντί 21,2% το 2017. Ο Ν.4387/2016 προβλέπει κλιμακωτή αύξηση στις εισφορές σύνταξης για τους αγρότες ώστε από 14% το 2017 να φτάσουν στο 20% το 2022.

7. Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 6 μήνες ως και 2 έτη για όσους υποβάλουν αίτηση με 25, 35 ή 40 έτη. Όσοι έκλεισαν τα 52 ή τα 55 βγαίνουν το 2017 στα 58,5 ή 59,5 αν έχουν ανήλικο ως το 2012. Για όσους κλείσουν όμως τα 52 ή 55 το 2018 τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν στα 60,2 και στα 61, αντίστοιχα. Με 35ετία το 2018 τα όρια ηλικίας για σύνταξη ανεβαίνουν στα 60 και στα 60,5, αντί 59,5 και 60,2 φέτος. Οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας απορρέουν από το Ν.4336/2015 και εξαρτώνται από την ηλικία που έχουν οι ασφαλισμένοι καθώς και από τα έτη ασφάλισης.

8. Γίνονται πιο ακριβά τα πλασματικά έτη για τους δημόσιους υπαλλήλους. Με αίτηση το 2018 θα πληρώνουν 13,34% του μισθού για κάθε μήνα εξαγοράς αντί 10% με αίτηση ως το τέλος του 2017. Η αλλαγή αυτή έρχεται αυτόματα γιατί η εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου ανεβαίνει στο 6,67% το 2018 από 3,33% το 2017 και μαζί με τις εισφορές του εργαζόμενου, που είναι 6,67%, το συνολικό ποσοστό εξαγοράς πλασματικών ετών ανεβαίνει στο 13,34%.

9. Έρχεται αναπροσαρμογή στο εφάπαξ ως 5% γιατί προστίθεται άλλο ένα έτος (2018) στη νέα βάση υπολογισμού. Κυρίως οι δημόσιοι υπάλληλοι και λοιποί ασφαλισμένοι που δικαιούνται εφάπαξ, για το χρόνο ασφάλισης από το 2015 και μετά δεν θα παίρνουν το «παλιό» εφάπαξ αλλά μόνο επιστροφή εισφορών με βάση το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης. Η μείωση πηγαίνει με βήμα 1% με 1,5% ετησίως από το 2015 και μετά. Με αίτηση το 2018 το εφάπαξ που αναλογεί σε ασφάλιση από το 2015 και μετά θα έχει μια σωρευτική μείωση 5%. Για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και συγκεκριμένα επιδόματα (όπως θέσης ευθύνης, ανθυγιεινής εργασίας και παραμεθορίων περιοχών) και όχι το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών.

10. Αυξάνονται σε ποσοστά 21,4% και 17,64% οι εισφορές κλάδου σύνταξης νέων επιστημόνων. Γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι δηλαδή ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ που κλείνουν 3ετία ή 5ετία από την έναρξη επαγγέλματος μέσα στο 2018, θα πληρώσουν αυξημένα ασφάλιστρα από 14% σε 17% και από 17% σε 20%, αντίστοιχα. Βάσει του Ν.4387/2016, για την πρώτη 3ετία πληρώνουν εισφορά 14%, ενώ από τα 3 ως τα 5 έτη πληρώνουν 17% και μόλις κλείσουν την 5ετία πληρώνουν εισφορά σύνταξης 20%. Όσοι το 2018 κλείνουν 3ετία πηγαίνουν από το 14% στο 17% (αύξηση εισφοράς κλάδου σύνταξης κατά 21,4%), ενώ όσοι κλείνουν 5ετία πηγαίνουν από το 17% στο 20%, με αύξηση εισφοράς κατά 17,64%.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
περικοπές συντάξεων, Εισοδηματικά κριτήρια, ΕΚΑΣ, Συντάξεις