26/01/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Αδήλωτων εισοδημάτων συνέχεια...

Σε συνεργασία με την Φοροτεχνικό Ιωάννα Μόσχου

Όταν το 2016 γινόταν η συζήτηση του Ν.4446 για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, ένα από τα θέματα που είχε συζητηθεί ήταν εάν στην οικειοθελή αποκάλυψη θα συμπεριλαμβάνονταν οι χιλιάδες υποθέσεις στις οποίες πριν την κατάθεση του Νόμου είχαν κοινοποιηθεί τα οριστικά φύλλα ελέγχου.

Το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τη γνώμη μου «πονηρά» σκεπτόμενο, νόμιζε ότι από όλες αυτές τις υποθέσεις θα συγκέντρωναν τα «γνωστά» κονδύλια των 7,5 δις που διαφήμιζε την προηγούμενη χρονιά.

Βέβαια, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά…

Εκδόθηκε η Απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ. Σχεδόν το σύνολο των ανωτέρω υποθέσεων έχουν παραγραφεί και ασφαλώς οι αναμενόμενοι φόροι δεν θα εισπραχθούν. Εκείνο βέβαια που δεν γνωρίζω είναι εάν η Α.Α.Δ.Ε. έχει υπολογίσει τις επιστροφές των φόρων που θα κληθεί στο άμεσο μέλλον να επιστρέψει στους φορολογούμενους.

Όπως είναι γνωστό, η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των φορολογούμενων, προκειμένου να αποφύγει τη λήψη μέτρων, είτε είχε πληρώσει το 50% του φόρου, είτε είχε ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Τώρα, με τη δικαίωση λόγω παραγραφής, θα πρέπει να τους επιστρέψουν τα ποσά που είχαν καταβάλει. Έχουμε δεκάδες τέτοιες υποθέσεις σαν γραφείο, όπου το μόνο που περιμένουμε είναι η εκδίκαση της υπόθεσης και η επιστροφή των φόρων. Κάτω από αυτό το πρίσμα και την προσπάθεια να ολοκληρώνει τις υποθέσεις του, το Υπουργείο Οικονομικών επανήλθε με δύο νέες διατάξεις:

Η πρώτη αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017, όπως αυτή εξειδικεύτηκε με την ΠΟΛ.1003/2018.

Η δεύτερη αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 398 του Ν.4512/2018 όπως εξειδικεύτηκε με την ΠΟΛ.1018/2018.

Και στις δύο περιπτώσεις τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών;

Εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ο φορολογούμενος υποβάλλει ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και καταβάλλει την προκύπτουσα οφειλή.

Στην πρώτη περίπτωση αναφέρεται ότι, για υποθέσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις πριν την 01/01/2014 και για πράξεις που εκδίδονται από την 01/01/2018 επιβάλλεται αντί του πρόσθετου φόρου ανακρίβειας ή μη υποβολή δήλωσης του άρθρου 1 του Ν.2523 το πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα των προστίμων των άρθρων 58, 58Α, παρ. 2 ή 59 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο φορολογούμενος εάν έχει τη ρευστότητα να εξοφλήσει το σύνολο του φόρου εντός 30 ημερών, θα έχει μια γενναία έκπτωση της τάξεως του 40% στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις. Όλα αυτά βέβαια πάντοτε με την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη δήλωση αποδοχής. Κάποιοι θεωρούν το άρθρο 398 του Ν.4512/2018 και την ΠΟΛ.1012/2018 ως μια περίπτωση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων για πάντα.

Θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια συγκέντρωσης φόρων άμεσα, με ευνοϊκούς όρους, για την επιστροφή των ποσών που θα κληθεί να επιστρέψει το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω ένα πραγματικό παράδειγμα ελέγχου που κοινοποιήθηκαν τα οριστικά φύλλα τις πρώτες μέρες του 2018 για το ίδιο φυσικό πρόσωπο και αφορά τη χρήση 2010-2011.

Η χρήση 2010 είναι εκτός λόγω παραγραφής.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Όπως διαπιστώνουμε με τον υπολογισμό του άρθρου 1 του Ν.2523, ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/μη υποβολής για το οικονομικό έτος 2012 είναι 22.405,14€.

Για το οικονομικό έτος 2012, ο φορολογούμενος που αναφέρουμε παραπάνω, βάσει της δήλωσης που είχε υποβάλλει, έπρεπε να καταβάλει σε φόρο 60.822,76 €. Κατόπιν ελέγχου, το ποσό του φόρου αυξάνεται σε 79.493,71€, άρα υπάρχει μια διαφορά της τάξεως των 18.670,95€.

Στην πρώτη περίπτωση, βάσει της ΠΟΛ.1003/18, οι προσαυξήσεις θα διαμορφωθούν ως εξής:

Βρίσκουμε το ποσοστό απόκρυψης:

Ο αρχικός φόρος ήταν 60.822,76 €, ο έλεγχος βεβαίωσε 79.493,71€, άρα με βάση την διαφορά (18.670,95€), έχουμε ως ποσοστό απόκρυψης 30,7%.

Επομένως οι προσαυξήσεις είναι 18.697,95 € x 25% (κυμαίνεται ανάλογα με το ποσοστό απόκρυψης) => 4.667,74 €.

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και τις προσαυξήσεις από το 2014 και μετά, το 0,73% ανά μήνα. Συγκεκριμένα: 18.670,95€ x 35,77% (0,73% x 49 μήνες) => 6.678,60€

Τελικό ποσό προσαυξήσεων: 11.346,34€ (βάσει υπολογισμού)

Να υπενθυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι αρχικές προσαυξήσεις ήταν 22.405,14 €.

Στη δεύτερη περίπτωση με την ΠΟΛ.1012/2018, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις προσαυξήσεις που του έχουν καταλογιστεί κατά 40%, αρκεί να εξοφληθεί το ποσό που θα βγει εντός 30 ημερών. Ειδικότερα για τον φορολογούμενο του παραδείγματος μας:

22.405,14€ (αρχικές προσαυξήσεις) x 40% => 8.962,06 €

Άρα οι προσαυξήσεις προς καταβολή είναι 13.443,08 €.

Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που θα χειριστούν τις επόμενες μέρες τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτόν τον υπολογισμό, ώστε να δουν πιο είναι το πιο συμφέρον για τους πελάτες τους.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικές υποχρεώσεις, Φορολογούμενοι, Αδήλωτα εισοδήματα, ΑΑΔΕ