11/01/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΕΤ: Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396, με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται, μεταξύ άλλων, ο ιδρυτικός Κανονισμός του EFSI (Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017) και, κατά συνέπεια, επεκτείνεται ο χρόνος λειτουργίας του έως το 2020 και η χρηματοδοτική του ικανότητα, η οποία ανέρχεται σε ~500 δισ. ευρώ.

Συνοπτική περίληψη

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τα ακόλουθα:

  • Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του EFSI επεκτείνεται έως το 2020.
  • Ισχύει η αρχή “First In – First Out” (‘FIFO’) αναφορικά με τη διάθεση των χρηματικών ποσών.
  • Το συνολικό ύψος των επιδιωκόμενων επενδύσεων αυξάνεται στα 500 δις. ευρώ (από 315 δις που ήταν μέχρι πρότινος).
  • Η τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση (ή μη) επενδυτικού σχεδίου μέσω του EFSI θα δημοσιεύεται (για λόγους διαφάνειας) στην ιστοσελίδα της EIB και του EIF.
  • Ενισχύεται ο ρόλος του «Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών» (“European Investment Advisory Hub”) σε σχέση με την παροχή τεχνικής συνδρομής σε φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο.
  • Επεκτείνεται το πεδίο δράσης του EFSI, καλύπτοντας κλάδους, όπως η βιώσιμη γεωργία και αλιεία, καθώς και δράσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΕΤ, Στρατηγικές Επενδύσεις, EFSI