29/12/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Στατιστικές διάρθρωσης των συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από αλλοδαπή για το έτος 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει για πρώτη φορά, με Δελτίο Τύπου, Στατιστικές για τη Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, για το έτος 2015. Οι στατιστικές αυτές καταρτίζονται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.716/2007 και στοχεύουν στην εκτίμηση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο από μετόχους που εδρεύουν στην αλλοδαπή άνω του 50%, τη χρήση των συντελεστών παραγωγής, τις επιδόσεις, καθώς και τη συμβολή τους στο σύνολο της οικονομίας της Χώρας.

Οι Στατιστικές για τη Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή καταρτίζονται στο ίδιο πλαίσιο με τις στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (Κανονισμός ΕΚ. 295/2008), ως υποσύνολο τους. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος και τη μείωση του φόρτου ανταπόκρισης των επιχειρήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε στη χρήση διοικητικών φορολογικών και άλλων στοιχείων, για πρώτη φορά, για την κατάρτιση των παραπάνω στατιστικών, έτους 2015. Η δράση αυτή είναι σε συμφωνία με τις Αρχές 4 «Δέσμευση για την Ποιότητα» και 9 «Μη υπερβολικός φόρτος των ερευνώμενων» του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και την Αρχή 2 «Εντολή Συλλογής Δεδομένων» του Κώδικα που προβλέπει το δικαίωμα των στατιστικών αρχών, από το νόμο, να χρησιμοποιούν δεδομένα από διοικητικές πηγές για στατιστικούς σκοπούς.

Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2015 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 31,7 δισ. ευρώ. Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 17,4 και 6, 5 δισ. ευρώ, αντίστοιχα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 26,2 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, κατά το έτος 2015, εκ των οποίων 15,4 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία

Κατά το έτος 2015, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 123,7 χιλιάδες άτομα και το κόστος απασχόλησης ανήλθε στα 4,0 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,0 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), κατά το έτος 2015, αντιστοιχούν στο:

  • 0,3% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων,
  • 13,4% του συνολικού κύκλου εργασιών,
  • 12,5% της συνολικής αξίας παραγωγής,
  • 13,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
  • 13,6% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,
  • 15,6% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,
  • 15,1% του συνολικού κόστους προσωπικού,
  • 11,7% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,
  • 5,7% του συνόλου των απασχολούμενων των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΣΤΑΤ, Επιχειρήσεις, Αλλοδαπή