20/12/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων βάσει του άρθρου 50

Σε συνέχεια των κατευθυντήριων γραμμών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) στις 15 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα σύσταση προς το Συμβούλιο (άρθρο 50) προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με τη δεύτερη φάση της συντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών, που συμπληρώνει τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Μαΐου 2017, καθορίζει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενες μεταβατικές ρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής:

  • Δεν θα πρέπει να υπάρξει «επιλεκτική επιλογή»: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει στην Τελωνειακή Ένωση και την ενιαία αγορά (με τις τέσσερις ελευθερίες). Το κεκτημένο της Ένωσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται πλήρως για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού ως εάν επρόκειτο για κράτος μέλος. Οποιεσδήποτε μεταβολές του κεκτημένου κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει αυτομάτως να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Θα ισχύουν όλα τα υφιστάμενα ενωσιακά κανονιστικά, δημοσιονομικά, εποπτικά, δικαστικά και σχετικά με την επιβολή μέσα και δομές, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα από τις 30 Μαρτίου 2019. Κατά συνέπεια, δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα θεσμικά και λοιπά όργανα, και οργανισμούς της Ένωσης.
  • Η μεταβατική περίοδος χρειάζεται να είναι σαφώς καθορισμένη και χρονικά περιορισμένη. Η Επιτροπή συνιστά να μη διαρκέσει πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Στη σύσταση υπενθυμίζεται επίσης η ανάγκη να αποτυπωθούν πιστά σε νομικούς όρους τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων, όπως περιγράφτηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση. Υπογραμμίζεται επίσης ότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί όλων των ζητημάτων που άπτονται της αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εξετάστηκαν κατά την πρώτη φάση, όπως η συνολική διακυβέρνηση της συμφωνίας αποχώρησης και ουσιαστικά θέματα όπως το θέμα των προϊόντων τα οποία θα έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Επόμενα βήματα: Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50) πρέπει να εγκρίνει τις πρόσθετες αυτές διαπραγματευτικές οδηγίες περί μεταβατικών ρυθμίσεων τον Ιανουάριο του 2018.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διαπραγματεύσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ηνωμένο βασίλειο