15/12/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διευκρινίσεις σχετικά με την απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων

Δημοσιεύθηκε η με Α.Π. Φ.11221/οικ.45946/1892 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.4488/2017 (Α,137) – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων».

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση:

1. Σύμφωνα με την περιπτ. α της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης, που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών.

Κατά την ανωτέρω διάταξη, η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96), η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με την περιπτ. β της ίδιας παραγράφου, η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α..

2. Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ρητά ότι, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα, υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το δηλώσουν στον Ε.Φ.Κ.Α., στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.

Δείτε την απόφαση εδώ

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπουργείο Εργασίας, Απασχόληση εργαζομένων, ψυχική πάθηση