23/11/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Η Ελλάδα υπέγραψε τη Διακήρυξη της ΕΕ για τα υπολογιστικά συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (HPC)

Με την υπογραφή της ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τα Υπολογιστικά συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (High Performance Computing–HPC) η Ελλάδα συμμετέχει πλέον μαζί με άλλες 11 χώρες στη φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσπάθεια που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017 για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς υποδομών πληροφορικής και δεδομένων στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

Η διακήρυξη υπογράφτηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, στις 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Οι χώρες που προσυπογράφουν τη διακήρυξη θα συνεργασθούν για την προετοιμασία ενός πλαισίου συνεργασίας (EuroHPC) που θα αφορά στη μελλοντική ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας ολοκληρωμένης υποδομής HPC παγκόσμιας κλάσης, διαθέσιμης σε ολόκληρη την ΕΕ ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των υπερ-υπολογιστών.

Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του 2017, θα διαμορφωθεί, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οδικός χάρτης» για τα στάδια υλοποίησης της υποδομής που θα περιλαμβάνει αφενός την απόκτηση των υπερ-υπολογιστών και αφετέρου την ανάπτυξη της τεχνολογίας που απαιτείται για να διαθέτει η ΕΕ υπερ-υπολογιστές κλίμακας «exa-» (10^18 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) έως το 2022-2023.

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα σημαντικότατων εξελίξεων και καινοτομιών για την επιστήμη, τη βιομηχανία και την κοινωνία γενικότερα.

Η παραγωγή και χρήση της τεχνολογίας αυτής στην Ευρώπη θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση μεγάλων επιστημονικών και κοινωνικών προκλήσεων όπως η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, η πρόβλεψη της κλιματικής εξέλιξης, η παρατήρηση του διαστήματος, η πρόληψη και η διαχείριση φυσικών καταστροφών μεγάλης κλίμακας.

Κρίσιμος θα είναι επίσης ο ρόλος της για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων εν γένει, καθώς θα συμβάλει στη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Κώστας Φωτάκης:

«Οι υπολογιστές αποτελούν, σήμερα, βασικό εργαλείο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών κοινωνικού, επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Όσο πιο απαιτητική είναι μια εργασία, τόσο υψηλότερη είναι οι υπολογιστικές απαιτήσεις. Η Ελλάδα εντάσσεται με ενθουσιασμό στην κοινή προσπάθεια, μαζί με την Ε. Επιτροπή και τις 11 χώρες που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη HPC, για την ανάπτυξη καινοτόμων ευρωπαϊκών επεξεργαστών υψηλών επιδόσεων και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και συστημάτων exascale προς όφελος της κοινωνίας.

Η Ελλάδα είναι περήφανη διότι διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και είναι πλήρως έτοιμη να συμβάλλει στην πρωτοβουλία αυτή τόσο από πλευράς ανάπτυξης της τεχνολογίας όσο και από πλευράς λειτουργίας της υποδομής HPC, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας για πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα μεγάλης κλίμακας. Προσβλέπουμε στα οφέλη που θα προκύψουν για την ανάπτυξη μιας οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις στη χώρα».
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Atlantis Συμβουλευτική logo

ΕΕ, Τεχνολογία