14/11/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΛΣΤΑΤ: Δημοσίευση του στατιστικού Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της το στατιστικό Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 2010 με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2016, καθώς και το στατιστικό Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 2010 με μήνες αναφοράς τον Μάρτιο 2017 και Ιούνιο 2017 .

Η κατάρτιση και τακτική ενημέρωση του στατιστικού Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή οριοθέτηση του θεσμικού τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts -ESA), με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ο νέος κανονισμός ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013) τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Το στατιστικό Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταρτίζεται και χρησιμοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για τη διενέργεια των ετήσιων και τριμηνιαίων ερευνών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατάρτιση των τριμηνιαίων και ετήσιων δημοσιονομικών στατιστικών από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και για την κατάρτιση των πινάκων της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).

Η ορθή τήρηση του στατιστικού Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ότι το μητρώο αυτό δεν είναι ένα μητρώο όλων των φορέων που εποπτεύονται και ελέγχονται από την κυβέρνηση ούτε είναι το μητρώο όλων των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο τομέα μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η τήρηση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι μια συνεχής εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να εξετάζει σε τακτική βάση την ταξινόμηση των φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης και τα νέα ή ενημερωμένα οικονομικά δεδομένα αυτών των φορέων σύμφωνα με τους κανόνες του ESA 2010. Το αποτέλεσμα είναι η εισαγωγή νέων φορέων, που ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ESA 2010 εντός Γενικής

Κυβέρνησης, καθώς και η απαλοιφή φορέων, που είτε καταργούνται είτε παύουν να τηρούν τα κριτήρια ταξινόμησης εντός της Γενικής Κυβέρνησης.

Για τον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - S.1313, η εργασία ταξινόμησης των φορέων (ΝΠΙΔ) δεν έχει πραγματοποιηθεί για το σύνολο των φορέων, για την ολοκλήρωσή της απαιτείται η εισαγωγή οικονομικών στοιχείων στη βάση του Υπουργείου Εσωτερικών από τους εν λόγω φορείς, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 74712/29-12-2010 και το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 74713/29-12¬2010.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΣΤΑΤ, Μητρωο Φορεων Γενικης Κυβερνησης