12/10/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Άρνηση χορήγησης φοιτητικού επιδόµατος χωρίς δικαστική απόφαση κηδεµονίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη:

Στο Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε µητέρα φοιτήτριας, ευρισκόµενη σε διάσταση µε το σύζυγό της, διαµαρτυρόµενη για την άρνηση της τότε αρµόδιας Υπηρεσίας ?ηµοσιονοµικού Ελέγχου1 να της χορηγήσει το φοιτητικό επίδοµα ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 και για την απαίτηση της Υπηρεσίας να προσκοµίσει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, και δικαστική απόφαση «που να ορίζει ότι την κηδεµονία της πρωτοετούς φοιτήτριας, πριν την ενηλικίωση της κατείχε η δικαιούχος». Η µητέρα και ο πατέρας της φοιτήτριας κατά το κρίσιµο φορολογικό έτος υπέβαλαν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και την φοιτήτρια δήλωσε ως προστατευόµενο µέλος η µητέρα.

Η αρµόδια Υ?Ε θεµελίωσε την απαίτησή της σε διάταξη του σχετικού κανονιστικού πλαισίου σύµφωνα µε την οποία ως απαραίτητο δικαιολογητικό ορίζεται και «οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία».

H Ανεξάρτητη Αρχή επισήµανε ότι οι διατάξεις περί φοιτητικού επιδόµατος προσδιορίζουν ως δικαιούχο γονέα αυτόν που βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής, παραπέµποντας στις ρυθµίσεις του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, ενώ για τον έλεγχο και την αποδοχή των αντίστοιχων δηλώσεων αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ?.Ο.Υ., και όχι η Υ?Ε. Οι διατάξεις περί φοιτητικού επιδόµατος δεν αναφέρονται σε ειδικότερες έννοιες και καταστάσεις ρυθµιζόµενες από το οικογενειακό δίκαιο, όπως η γονική µέριµνα, η επιµέλεια κλπ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διακριτική ευχέρεια που αναγνωρίζει ο νοµοθέτης στους αρµόδιους για τη χορήγηση του επιδόµατος φορείς όσον αφορά τον προσδιορισµό επιπρόσθετων απαιτούµενων δικαιολογητικών, είναι σχετική.

Με βάση αυτή δεν µπορεί να εξαναγκάζεται ο πολίτης σε δικαστική προσφυγή για τη ρύθµιση οικογενειακών του σχέσεων προκειµένου να καταστεί δικαιούχος της ενίσχυσης.

Μετά την παρέµβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η αρµόδια ?ιεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε έγγραφό της έδωσε οδηγίες στην Υ?Ε να χορηγήσει στην προκείµενη περίπτωση το φοιτητικό επίδοµα στη µητέρα της φοιτήτριας, όπως και έγινε.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συνήγορος του πολίτη, Φοιτητικό Επίδομα