11/10/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Έφη Αχτσιόγλου: Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας διασφαλίζει τις συνθήκες ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Αυτή τη στόχευση υπηρετεί σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας κυρία Έφη Αχτσιόγλου το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, το οποίο ισχυροποιεί τον εργαζόμενο έναντι του εργοδότη σε περιπτώσεις συστηματικής παραβίασης των εργατικών νόμων, και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την υποδηλωμένη, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία.

Στην αποκαλυπτική της συνέντευξη στο Epsilon7 η κυρία Αχτσιόγλου απαντά και στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από επιχειρηματικούς κύκλους σε σχέση με τη δυνατότητα που δίνεται στον εργαζόμενο να διεκδικήσει ακόμη και μέρος της περιουσίας του εργοδότη λέγοντας: « Αν κάποιος επιχειρηματίας ξεκινάει την επένδυσή του και έχει στο μυαλό του το πως, αν «πέσει έξω», δεν θα έχει υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους, πως θα τους αφήσει απλήρωτους χωρίς συνέπειες, πως δεν θα χάσει τίποτα, ενώ οι εργαζόμενοι θα χάσουν τα πάντα, τότε κάτι ξεκινάει στραβά από την αρχή».

Η Υπουργός Εργασίας βλέπει στο νέο νόμο θετικές διατάξεις και για τις επιχειρήσεις. Όπως την απλοποίηση καταχώρησης των υπερωριών ακόμη και μόνο με ένα sms, ή τον αποκλεισμό από τα κρατικά κονδύλια των εργοδοτών που συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, ως ένα μέτρο ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού.

Αφήνει δε να διαφανούν και οι προθέσεις της για μείωση του υπέρογκου προστίμου των 10.500 ευρώ και τη σύνδεσή του με πρόσληψη αδήλωτου εργαζόμενου, αλλά με αυστηροποίησή του όταν υπάρχει υποτροπή. «Σε περίπτωση όμως υποτροπής το πρόστιμο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα συνδέεται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας, όπως ήδη προβλέπεται από τον νόμο. Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο στους εργαζόμενους να καταγγέλλουν περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, αλλά και να οικοδομηθεί μια ισχυρή συμμαχία μεταξύ κράτους, εργαζομένων και συνεπών εργοδοτών», σημειώνει.

Η κυρία Αχτσιόγλου εξηγεί πως θα λειτουργεί το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ, και πως γίνονται από την «ΕΡΓΑΝΗ» το «risk analysis» για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας.

Επιπλέον υπερασπίζεται τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στην αγορά εργασίας τονίζοντας πως η αδήλωτη εργασία από το 19,2% το 2014 μειώθηκε στο 13,3% το 2016, αλλά και στο σύνολο υπογραμμίζοντας την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας κατά 4,4% την τριετία 2014 - 2017.

E7| Δηλώσατε στη Βουλή ότι η υποδηλωμένη εργασία, υπερβαίνει πλέον την αδήλωτη. Τι δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας; Στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της, ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς την ηλεκτρονική καταχώριση των υπερωριών;

Έχουμε καταφέρει, με περισσότερους από 100.000 ελέγχους στη διετία 2015-16, να μειώσουμε την αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας από το 19,2%, που βρισκόταν το 2014, στο 13,3% το 2016. Μέσα στον Σεπτέμβρη ολοκληρώνεται και το πιλοτικό πρόγραμμα κοινών ελέγχων ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, ΣΔΟΕ και Οικονομικής Αστυνομίας, οπότε θα έχουμε αναλυτικά στοιχεία για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία.

Σχετικά με τις υπερωρίες, αυτό που μέχρι σήμερα ίσχυε ήταν η χειρόγραφη καταγραφή τους σε αθεώρητα βιβλία και η δήλωση στις αρχές κάθε μήνα των υπερωριών του προηγούμενου μήνα στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Με το σύστημα αυτό ήταν εξαιρετικά συχνό το φαινόμενο να παραποιούνται τα αθεώρητα βιβλία υπερωριών και να μένουν αδήλωτες και απλήρωτες οι υπερωρίες ή να πληρώνονται με λιγότερα και «μαύρα» χρήματα. Σήμερα απλοποιούμε τη διαδικασία, αφού καταργούμε το ένα βήμα και η καταχώριση θα γίνεται πλέον εκ των προτέρων ηλεκτρονικά. Η δυνατότητα που θα υπάρχει να δηλώνονται οι υπερωρίες και με ένα μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου θα διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να προσθέσει διοικητικό βάρος. Εκσυγχρονίζουμε έτσι το σημερινό σύστημα χειρόγραφης καταγραφής, διευκολύνουμε τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας και την ίδια στιγμή περιορίζουμε παραβατικές πρακτικές, αφού η πράξη δείχνει ότι υπερωρίες που δεν δηλώνονται, δεν πληρώνονται καθόλου ή δεν πληρώνονται κανονικά.

E7| Ο νέος νόμος προβλέπει πως για όσους εργοδότες δεν πληρώνουν τους μισθούς οι εργαζόμενοι σε διάστημα 15 ημερών θα μπορούν να διεκδικούν μέρος από την περιουσία τους. Μήπως από την έλλειψη προστασίας των εργαζομένων οδηγούμαστε σε αντικίνητρο για ορισμένους επενδυτές; Αν εξαιτίας αυτού, οι επενδύσεις μειωθούν ή δεν αυξηθούν όσο χρειάζεται η οικονομία, ο αντίκτυπος στο ρυθμό μείωσης της ανεργίας και της αύξησης των μισθών δεν θα είναι αρνητικός και για τους εργαζόμενους;

Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ότι ο νέος νόμος προβλέπει αφενός τη σύντομη εκδίκαση από τα δικαστήρια των εργατικών διαφορών που αφορούν άκυρη απόλυση ή δεδουλευμένους μισθούς, αφετέρου τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένου σε βάρος του εργοδότη του. Οι ρυθμίσεις αυτές ήταν εντελώς απαραίτητες, για να μπορεί ο απλήρωτος εργαζόμενος να έχει στα χέρια του σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτελεστό τίτλο, έτσι ώστε να επιτελεί ο μισθός τη βιοποριστική του λειτουργία.

Σχετικά με το «επιχείρημα» ότι η προστασία των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο για επενδυτές, βασική θέση της Κυβέρνησής μας είναι ότι οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται με την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και πρωτίστως των κανόνων προστασίας των εργαζομένων.

Οι επιχειρηματίες φέρουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Οι εργαζόμενοι δεν γίνεται να δουλεύουν με ρίσκο, αλλά με συγκεκριμένους όρους, απολαβές και δικαιώματα, που είναι εκ των προτέρων γνωστά και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα των ίδιων και των οικογενειών τους. Δεν μπορεί αυτοί οι όροι, οι απολαβές και τα δικαιώματα να είναι υπό την αίρεση του ποσοστού κέρδους των επενδύσεων. Όπως δεν μοιράζονται τα κέρδη, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μοιραστούν ούτε το ρίσκο ούτε τις ζημιές με τους εργοδότες τους. Αν κάποιος επιχειρηματίας ξεκινάει την επένδυσή του και έχει στο μυαλό του το πως, αν «πέσει έξω», δεν θα έχει υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους, πως θα τους αφήσει απλήρωτους χωρίς συνέπειες, πως δεν θα χάσει τίποτα, ενώ οι εργαζόμενοι θα χάσουν τα πάντα, τότε κάτι ξεκινάει στραβά από την αρχή. Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις λοιπόν θέλουν σταθερότητα και εμπιστοσύνη από όλες τις πλευρές και σίγουρα δεν μπορεί να έχουν ως «κίνητρο» την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Συγχρόνως βέβαια η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας διασφαλίζει συνθήκες ανάπτυξης υγιούς επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι π.χ. η αδήλωτη ή η υποδηλωμένη εργασία, δεν παραβιάζει μόνο βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, δεν μειώνει μόνο τα δημόσια έσοδα και αποδυναμώνει το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά συνιστά επιβραδυντικό και στρεβλωτικό παράγοντα της οικονομίας και νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

E7| Έχετε προβλέψει αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου των διατάξεων και επιβολής των κυρώσεων, όπως για τα λουκέτα στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία; Ποιες αλλαγές επέρχονται στον ΣΕΠΕ και ποια στοιχεία προστίθενται στην Εργάνη;

Η λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ αναβαθμίζει το σύνολο των διαδικασιών ελέγχου. Η καταγραφή του ιστορικού κάθε επιχείρησης κατευθύνει τον έλεγχο σε επιχειρήσεις με ιστορικό παραβατικότητας. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος των στοιχείων που κατατίθενται στην «Εργάνη» και η ανάλυσή τους μέσα από το risk analysis αυξάνει την αποτελεσματικότητα καταπολέμησης της υποδηλωμένης εργασίας. Με αυτό τον αυτοματοποιημένο τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα ελέγχου σε επιχειρήσεις με συστηματική παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι ρυθμίσεις για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας έρχονται να συμπληρώσουν, στο νομοθετικό μέρος, την αναβάθμιση που έχει γίνει σε επίπεδο λειτουργικών συστημάτων.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα από τα σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας. Το δεύτερο βήμα είναι η ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν ήδη γίνει 50 προσλήψεις, ολοκληρώνεται η διαδικασία 60 αποσπάσεων από άλλες υπηρεσίες και τέλος πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη άλλων 60 θέσεων. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα σημάνει σε επίπεδο ελέγχων μία ετήσια αύξηση της τάξης των 20.000.

Υπενθυμίζω ότι το 2014 καταργήθηκαν 209 οργανικές θέσεις στο ΣΕΠΕ και 26 οργανικές μονάδες, μεταξύ αυτών το τμήμα νομικής στήριξης και το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων. Η Ελλάδα πράγματι διεκδικούσε δάφνες παγκόσμιας πρωτοτυπίας στην υποβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού.

Σήμερα, πέρα από την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η έγκριση ενός συνολικού σχεδίου δράσης, με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 7.600.000 ευρώ, μας δίνει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να υλοποιήσουμε πιλοτικά προγράμματα ελέγχου σε περιοχές και κλάδους υψηλής παραβατικότητας, καθώς και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες ενημέρωσης και νομικών συμβουλών προς τους εργαζόμενους.

E7| Όλες ανεξαιρέτως οι εργοδοτικές ενώσεις χαρακτηρίζουν εξοντωτικό το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο εργαζόμενο, το οποίο όμως το διατηρήσατε. Έχει αποδειχθεί πως συνετέλεσε στη μείωση της ανασφάλιστης εργασίας; Γιατί ταυτόχρονα δεν εξετάζετε, όπως ζητά η ΕΣΕΕ, και θετικά κίνητρα κατά της παραβατικότητας, όπως η μείωση των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών για συνεπείς εργοδότες;

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τελευταίο σκέλος της ερώτησης σας. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου ελέγχου και ποινών δεν προστατεύει μόνο τους εργαζόμενους. Προστατεύει παράλληλα και όλες τις επιχειρήσεις, που δεν μετατρέπουν την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας σε «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Υπό αυτό το πρίσμα, το γεγονός ότι πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδότηση θα υπάρχει μόνο στο βαθμό που γίνεται σεβαστή η εργατική νομοθεσία, αποτελεί θετικό κίνητρο για τους συνεπείς εργοδότες και τους δίνει ισχυρό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Σχετικά με το πρόστιμο είναι στις προθέσεις μας η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του. Η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε είναι η σύνδεση ενός μειωμένου προστίμου με την πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου. Σε περίπτωση όμως υποτροπής το πρόστιμο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα συνδέεται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας, όπως ήδη προβλέπεται από τον νόμο. Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο στους εργαζόμενους να καταγγέλλουν περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, αλλά και να οικοδομηθεί μια ισχυρή συμμαχία μεταξύ κράτους, εργαζομένων και συνεπών εργοδοτών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της κας. Έφης Αχτσιόγλου στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΕΠΕ, Εργάνη, ΕΣΕΕ, Ασφάλιση εργαζομένου, Πρόσωπα > Αχτσιόγλου, υποδηλωμένη εργασία, Πρόστιμο, Ανεργία