19/09/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εργαλείου παρακολούθησης των μακροπεριφερειών

Στόχος της παρούσας σύμβασης ανάθεσης είναι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού εργαλείου παρακολούθησης των μακροπεριφερειών για τη συνεχή παρατήρηση των αναπτυξιακών τάσεων και των μοτίβων που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, στις μακροπεριφέρειες, στις περιφέρειες και στις πόλεις του ευρωπαϊκού χώρου. Το εργαλείο παρακολούθησης θα υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς, μακροπεριφερειακούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς παρέχοντας εδαφικές πληροφορίες, δεδομένα, χάρτες, γραφήματα, αναλυτικά χαρακτηριστικά και σύντομες εκθέσεις.

Το ευρωπαϊκό εργαλείο παρακολούθησης των μακροπεριφερειών θα έχει πέντε συνολικές γεωγραφικές ενότητες: μία ενότητα που θα καλύπτει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο ESPON και τέσσερις ενότητες για τις μακροπεριφέρειες, που θα στοχεύουν στη συνεχή ερμηνεία, αξιολόγηση και επικοινωνία των τάσεων της χωρικής ανάπτυξης σε σχέση με τους στόχους πολιτικής.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στα έγγραφα υποβολής προσφορών.

Προϋπολογισμός

Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα σύμβαση ανέρχεται σε 675.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αλλά περιλαμβάνει όλους τους άλλους φόρους, δαπάνες, έξοδα ταξιδίου, διαμονής και κόστος παράδοσης.

Έγγραφα Διαγωνισμού

Όλα τα έγγραφα με τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε ότι αφορά την Πρόσκληση, όπως τεχνικές προδιαγραφές, παραρτήματα, ερωτήσεις και απαντήσεις, θα είναι διαθέσιμα έως 7 ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμία υποβολής των προσφορών:

  • στο ESPON EGTC e-Tendering Platform
  • στο Portail des Marches Publics of Luxembourg

Προθεσμία

Οι προσφορές πρέπει να παραδίδονται σε ένα πρωτότυπο έγγραφο και ένα αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου 2017, στις 10:30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα γραφεία του ESPON EGTC στο Λουξεμβούργο.

Δείτε περισσότερα στον ιστότοπο του ESPON.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Atlantis Συμβουλευτική logo

μακροεπεριφέρειες, ευρωπαϊκό εργαλείο παρακολούθησης