17/07/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τα κριτήρια επί του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων

Με τον νόμο 4469/2017 σχετικά με τον Εξωδικαστικό μηχανισμό, την ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις, νομοθετούνται θέματα που αναφέρονται στην:

 • Υπαγωγή στο νόμο επιχειρήσεων με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ που έχουν δημιουργηθεί ως και την 31/1/2016
 • Δυνατότητα των πιστωτών σε πρόσβαση επί του συνόλου των εγγράφων του φακέλου
 • Προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης
 • Ανάδειξη του ρόλου του εμπειρογνώμονα
 • Δυνατότητα του Δημοσίου για διαγραφή μέρους του χρέους
 • Εφαρμογή ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η εφαρμογή του νόμου αρχίζει (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την με αριθμό 32320/1841 απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Α. Πετρόπουλου καθορίσθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017.

Ήδη, δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1105/14.7.2017 εγκύκλιος διαταγή του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017».

Η εγκύκλιος αφορά επτά (7) κριτήρια που προβλέπει το τεχνικό Μνημόνιο της συμφωνίας για την δεύτερη αξιολόγηση, τα οποία συνοπτικά είναι το μέγεθος της εταιρείας, η κερδοφορία της, η ρευστότητά της, η μόχλευση, ο ρυθμός μεταβολής των χρεών της προς Ταμεία - Εφορία, η ανταπόκρισή της στις ειδοποιήσεις των Ταμείων και της Εφορίας και η ένταξη ή μη σε διακανονισμό εξόφλησης των χρεών της. Τα κριτήρια αυτά θα καθορίσουν σε ποιους θα επιβληθούν και σε ποιους όχι αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των χρεών τους (κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας).

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1105/14.7.2017 αναλύονται:

 • Οι προϋποθέσεις συναίνεσης του Δημοσίου σε συμφωνία αναδιάρθρωσης
 • Η τυποποιημένη εφαρμογή υποχρεωτικών κανόνων
 • Οι αρρύθμιστες οφειλές με ποσό βασικής οφειλής έως 20.000 ευρώ
 • Ο Συμψηφισμός
 • Το Αποδεικτικό Ενημερότητας
 • Η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων
 • Οι εξαιρούμενες οφειλές
 • Η προαφαίρεση οφειλών προς το Δημόσιο
 • Τα αρμόδια όργανα και η έναρξη ισχύος της απόφασης

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ. 1105/14.7.2017 εγκυκλίου διαταγής στην Οnline Τράπεζα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ρύθμιση οφειλών, Εξωδικαστικός μηχανισμός