08/06/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Δημήτρης Τσακίρης: Υποδιοικητής ΕΦΚΑ

Το νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών που ισχύει από τον πρώτο Ιανουαρίου 2017 υπερασπίζεται μέσω της συνέντευξης του στο Epsilon7 ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ κ. Δημήτρης Τσακίρης. Σημειώνει πως «εάν κάποιος μπορεί να μην πληρώνει τους φόρους ή τις εισφορές, δεν είναι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ή των εισφορών που θα τον εμποδίσει ή θα τον διευκολύνει». Τονίζει πως έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα στοχευμένο σχέδιο πάταξης της εισφοροδιαφυγής με επιτόπιους ελέγχους από μεικτά κλιμάκια, ενώ τάσσεται κατά της φυγής επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών σε «φορολογικούς παραδείσους» όπως η Βουλγαρία, καθώς όπως επισημαίνει «Οι χαμηλές εισφορές οι χαμηλοί φόροι και τα χαμηλά ημερομίσθια δεν απογείωσαν την οικο­νομία της και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της».

Για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ ο κύριος Τσακίρης υπογραμμίζει πως η ενοποίηση των ταμείων γίνεται σε πραγματικό χρόνο, τονίζει πως υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και ότι «διαψεύδονται οι φόβοι περί απολύσεων που σκόπιμα ή όχι, διασπείρονται από διάφορες πηγές».

E7| Με τον Ν.4387/2016 η ασφάλιση των επιτηδευματιών έχει ως βάση υπολογισμού το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους. Δεν αποτελεί αντικίνητρο για την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή; Το γεγονός ότι το 80% πληρώνει πλέον το ελάχιστο μήπως σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό φοροδιαφεύ­γει και όσοι δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν επιβαρύνονται υπέρμετρα με πολλαπλασιασμό των ασφαλιστικών τους εισφορών; Πως αποτυπώνεται αυτή η αλλαγή στα έσοδα του ΕΦΚΑ;

Μεταξύ των πολλών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων του Ν.4387/2016 είναι και ο υπολογισμός των εισφορών των μη μισθωτών με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα. Η ρύθμιση αυτή δεν ενθαρρύνει ούτε διευκολύνει την εισφοροαποφυγή ούτε τη φοροδιαφυγή. Εάν κάποιος μπορεί να μην πληρώνει τους φόρους ή τις εισφορές, δεν είναι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ή των εισφορών που θα τον εμποδίσει ή θα τον διευκολύνει. Σκοπός είναι να εξαλειφθούν ή έστω να περιοριστούν οι δυνατότητες φοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής. Και ήδη λαμβάνονται αυστηρά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι έλεγχοι από κοινές ομάδες ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ ΑΑΔΕ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τους δυο πρώτους μήνες του 2017 η εισπραξιμότητα τόσο σε πλήθος εισφερόντων όσο και στο σύνολο εισφορών υπερέβη σε ποσοστό το 62%. Ασφαλώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την επίδοση. Εντείνονται οι προσπάθειες ώστε σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα και μέσα να καταβάλλουν όλοι οι υπόχρεοι τις εισφορές τους για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

E7| Πριν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία είχατε ζητήσει να μην εξαντλούν οι φορολογούμενοι όλη την ευρηματικότητά τους στο πως να φοροδιαφεύγουν, διότι όποιος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές κινδυνεύει να μην πάρει σύνταξη στο τέλος του βίου του. Με την φθίνουσα πορεία όμως που έχουν στη χώρα μας οι συνταξιοδοτικές παροχές, αλλά και το μεγάλο ύψος των φόρων συγκριτικά με τις γειτονικές χώρες, ποια κίνητρα προσφέρει το ασφαλιστικό μας σύστημα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ώστε. να μην μεταναστεύσουν φορολογικά;

Το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι, και σε κάθε περίπτωση η λύση δεν είναι ούτε η μείωσή τους ούτε η μείωση των μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων.

Και πριν από την ισχύ του νέου ασφαλιστικού νόμου οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών υπολογίζονταν με ποσοστό 20% επί του εισοδήματος. Η διαφορά έγκειται στο ότι μέχρι 31/12/2016 το ποσοστό αυτό υπολογιζόταν επί τεκμαρτού εισοδήματος και από 1/1/2017 στο πραγματικό εισόδημα. Και ήδη αυτός ο υπολογισμός έχει ως αποτέλε­σμα ότι το 80% περίπου των μη μισθωτών καταβάλει μικρότερες εισφορές. Αλλά και αν γίνει δεκτό ότι με το προϊσχύον καθεστώς οι εισφορές ήταν χαμηλότερες, ούτε αυτό το γεγονός, ούτε η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, ούτε οι ελαστικές μορφές απασχόλησης απέτρεψαν τη ραγδαία φτωχοποίηση της χώρας, την παύση λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και την απώλεια 1.500.000 θέσεων εργασίας. Η λύση συνεπώς του προβλήματος δεν είναι η μείωση των εισφορών και των αποδοχών των εργαζομένων, αλλά η παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, με στοχευμένες κινήσεις και επιλεγμένους στόχους. Η φοροδιαφυγή και η εισφοροαποφυγή είναι βαθιές πληγές στο σώμα της οικονομίας και του ασφαλιστικού συστήματος. Εάν ο ΕΦΚΑ είχε στα ταμεία του τα 23 δισ. ευρώ που οφείλουν 620.000 οφειλέτες και το Δημόσιο ταμείο τα 90 και πλέον δισ. που οφείλονται από μη καταβολή φόρων, ούτε αύξηση των εισφορών ούτε μείωση των συντάξεων ούτε μνημόνια θα επιβάλλονταν.

Φορολογικοί παράδεισοι υπάρχουν παντού και οι μεγάλοι κεφαλαιούχοι τους γνωρίζουν και εκεί αποθέτουν τα τεράστια παράνομα κέρδη τους. Δεν είμαστε αυτών των επιλογών. Η Βουλγαρία είναι μία νέα χώρα της ΕΕ με την οποία διατηρούμε φιλικές σχέσεις καλής γειτονίας. Οι χαμηλές εισφορές, οι χαμηλοί φόροι και τα χαμηλά ημερομίσθια δεν απογείωσαν την οικονομία της και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Αυτοί που ωφελήθηκαν είναι μερικοί κεφαλαιούχοι που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση και αποκόμισαν τεράστια κέρδη. Δεν είμαστε με αυτούς και σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε την Ελλάδα.

E7| Για την έκδοση τίτλου κτήσης (απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται πλέον εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016. Η αναφορά του υφυπουργού Εργασίας στην Βουλή για το ότι δεν θα λάβουν ειδοποιητήρια αυτοί που αμείβονται με τίτλο κτήσης καθώς και η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών η οποία δεν είχε καθοριστεί, έχει αφήσει το θέμα της χρήσης τίτλου κτήσης στον «αέρα». Έχει δρομολογηθεί η νομοθετική ρύθμιση για την παραπάνω περίπτωση; Πώς θα αντιμετωπισθεί;

Το εισόδημα που εισπράττεται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης υπόκειται σε εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4387/2016. Δεν διαφαίνεται διαφορετική νομοθετική ρύθμιση.

E7| Από πολλούς θεωρείται αντιαναπτυξιακή η εισφορά επί των μερισμάτων για τις λίγες επιχειρήσεις που πλέον έχουν κέρδη. Ποια είναι η άποψή σας;

Η ρύθμιση αφορά μη μισθωτούς, αυτούς δηλαδή που το εισόδημά τους προέρχεται από αυτοαπασχόληση ή και από συμμετοχή σε εταιρικές οντότητες που διανέμουν μερίσματα. Η εισφοροδότηση έχει ανώτερο όριο το ποσό των 70.000 ευρώ στο έτος.

E7| Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτές στα ΙΕΚ είναι το εξής: Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 14226/2017 από 1/1/2017 έχει καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 31 του Ν.4186/2013 ως προς την πρόβλεψη ότι όσα από τα πρόσωπα εξαιρούνταν από την ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλουν εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ του ΑΚΑΓΕ. Για τους εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ., αυτό σημαίνει πως πλέον θα πρέπει να τηρούνται όλα τα στοιχεία εργασιακής σχέσης (πρόσληψη, αποχώρηση, σύμβαση, εκκαθαριστικές αποδείξεις πληρωμών) παρά το ότι ανάλογες διευκρινίσεις δεν έχουν δοθεί από την πλευρά της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, και είναι πολύ πιθανό να αποτρέψει τους επαγγελματίες από την ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο, ιδιαίτερα τους εκπαιδευτές που είχαν ως συμπληρωματική ασχολία την εκπαίδευση. Πολλές επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης εκφράζουν αγωνία, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης. Έχουν άδικο;

Είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την κατάργηση της διάταξης. Εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα ώστε να αποφευχθούν μη επιθυμητές παρενέργειες. Για παράδειγμα θα μπορούσε να εξεταστεί η παράταση μέχρι τη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Δημήτρη Τσακίρη στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.