20/03/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Το Ecofin εξετάζει τη μείωση του ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις

Την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ ώστε οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι ηλεκτρονικές εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά περιοδικά, να μπορούν να επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ όπως και οι έντυπες εκδόσεις θα εξετάσει μεθαύριο Τρίτη το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin).

Η τροποποίηση αυτή επιδιώκεται παρά την ύπαρξη απόφασης που εξέδωσε στις 7 Μαρτίου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την οποία έκρινε πως η εξαίρεση από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των ηλεκτρονικώς παραδιδόμενων ψηφιακών βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είναι συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε κατ’ αρχάς ότι, καθόσον η οδηγία περί ΦΠΑ αποκλείει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρονική παράδοση ψηφιακών βιβλίων, ενώ ταυτοχρόνως επιτρέπει την εφαρμογή τέτοιου μειωμένου συντελεστή στις παραδόσεις ψηφιακών βιβλίων επί κάθε υλικού υποθέματος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι διατάξεις της εισάγουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ καταστάσεων οι οποίες είναι παρόμοιες υπό το πρίσμα του σκοπού προώθησης της ανάγνωσης τον οποίο επεδίωκε ο νομοθέτης της Ένωσης, επιτρέποντας την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένα είδη βιβλίων.

Εν συνεχεία, οι Δικαστές εξέτασαν το κατά πόσον η διαφορετική αυτή μεταχείριση είναι δικαιολογημένη. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει το ιδιαίτερο καθεστώς ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όπως υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν γινόταν δεκτή ως προς το ζήτημα αυτό η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές παραδόσεις ψηφιακών βιβλίων, όπως και για τις παραδόσεις τέτοιων βιβλίων επί κάθε υλικού υποθέματος, θα θιγόταν κατ’ αποτέλεσμα η συνολική συνοχή του θεσπισθέντος από τον νομοθέτη της ΕΕ μέτρου που συνίσταται στον αποκλεισμό της δυνατότητας εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ECOFIN, Μείωση ΦΠΑ, Ηλεκτρονικές εκδόσεις