10/03/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου εντύπου Ε1

Οι σημαντικότερες μεταβολές του νέου εντύπου Ε1 σε σχέση με το έντυπο του προηγούμενου φορολογικού έτους, παρουσιάζονται παρακάτω.


Στον Πίνακα 2 - Πληροφοριακά στοιχεία:

- Προστέθηκε κωδ. 320 για σύζυγο/Μ.Σ.Σ. που είναι φορ. κάτοικος αλλοδαπής και υποχρεούται να υποβάλλει φορ. δήλωση στην Ελλάδα.

- Προστέθηκαν οι ενδείξεις 12 (κωδ. 021 - 022) και 13 (κωδ. 037 - 038).


- Αφαιρέθηκαν οι κωδικοί 007 - 008 - Κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους ή είστε μόνιμος κάτοικος Κεφαλλονιάς;

- Οι κωδικοί 011 και 012 αντικαταστάθηκαν και δεν αφορούν πλέον τα πρόσωπα της περ. ζ παρ. 3 άρθρου 29 του Ν.3986/2011 (του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου).

Αφορούν τα πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία της περ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4304/2014 ( βουλευτές και ευρωβουλευτές που διαθέτουν τα ποσά της αποζημίωσης και των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων).

Στον Πίνακα 4 - Φορολογούμενα Εισοδήματα και μειώσεις, Υποπίνακας Α

- Μεταβλήθηκε το λεκτικό των κωδικών 333 και 334 σχετικά με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και αφορούν τα οριζόμενα στο άρθρο 43Α του ΚΦΕ, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016. Παρόμοια μεταβλήθηκε το λεκτικό στους κωδικούς 349 - 350.


Προστέθηκε η ένδειξη 20 - (κωδ. 395 - 396).


- Στον υποπίνακα Β, στην ένδειξη 5, κωδ. 261 - 262 έγινε μεταβολή στο λεκτικό ό.π. για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

- Στον υποπινακα Δ2, προστέθηκαν οι κωδικοί 115 - 116 και 117 - 118


Στον Πίνακα 6 - Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία - ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη:

- Μεταβλήθηκε το λεκτικό της ένδειξης 8 και προστέθηκαν στα επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ οι περιπτώσεις ΓΕΝΕ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ


- Προστέθηκε η ένδειξη 15 (κωδ. 421 - 422)


Στον Πίνακα 7 - Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο:

- Προστέθηκαν οι ενδείξεις 9 και 10Δείτε το έντυπο Ε1 εδώ.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπα > Ε1, Φορολογικές δηλώσεις