17/02/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Πέρασε και η εβδομάδα με την ημέρα της γιορτής των ερωτευμένων. Αλλά επειδή ο έρωτας περνάει πρώτα από το στομάχι, η ημέρα παρήλθε μεν ερωτικά, πολύ λελογισμένα όμως καταναλωτικά. Με απλά λόγια κυρίες μου ξεχάστε τα ακριβά κοσμήματα, τα πανάκριβα δείπνα σε επώνυμα εστιατόρια και βολευτείτε με ένα λουλουδάκι, πιθανώς απαλλοτριωμένο από παρακείμενο κήπο. Κατά τα άλλα, η εβδομάδα ξεκίνησε με το γιγαντιαίο σχέδιο εκκένωσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω την «γηραιάς» βόμβας εβδομήντα τεσσάρων ετών, που ήρθε πλέον η ώρα να αποχαιρετήσει το καταφύγιό της. Άλλοι το βρήκαν αναγκαίο, άλλοι υπερβολικό, επειδή όμως πάντοτε μετράει το αποτέλεσμα, όλα γίνανε σύμφωνα με το σχέδιο και είχαμε επιτυχή κατάληξη.

Αυτά όσον αφορά την ευχάριστη εκκίνηση της εβδομάδας που πέρασε. Από την άλλη, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, κοιτάζουν ακόμα στη μερίδα τους τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλλουν και αναρωτιούνται πως θα τα καταφέρουν. Ειδικά όσοι έχουν και την ιδιότητα του μισθωτού ταυτόχρονα, απορούν αν τελικά εργάζονται ατέλειωτες ώρες γι’ αυτούς ή για ένα βραχυκυκλωμένο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα. Είναι και τα «μηνύματα» που έρχονται από τις Βρυξέλες για μείωση του αφορολογήτου και αύξηση του μεσαίου συντελεστή Φ.Π.Α. από το 13% στο 14%...

Την επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ προωθεί άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η αναμενόμενη εγκύκλιος θα προβλέπει:

  • Την κατάταξη των επιχειρήσεων που αιτούνται επιστροφής ΦΠΑ σύμφωνα με την προηγούμενη φορολογική τους συμπεριφορά.
  • Οι επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, ήταν συνεπείς στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και υπέβαλαν κανονικά τις δηλώσεις που προβλέπει ο νόμος θα ομαδοποιούνται στην πρώτη ταχύτητα. Σε αυτές τις επιχειρήσεις το αίτημα για επιστροφή ΦΠΑ προβλέπεται ότι θα ικανοποιείται ταχύτατα, δηλαδή χωρίς έλεγχο και μέσα σε μερικές ημέρες.
  • Οι επιχειρήσεις που στο παρελθόν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ή έχουν οφειλές προς το Δημόσιο θα μπαίνουν στη δεύτερη ταχύτητα. Πιο συγκεκριμένα, θα διενεργείται φορολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν έχουν πλέον τακτοποιήσει τις φορολογικές τους εκκρεμότητες. Όταν ολοκληρώνεται ο έλεγχος, το αίτημα για επιστροφή ΦΠΑ θα ικανοποιείται. (πηγή: capital.gr)

Μείωση παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2016 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες περιορίστηκαν στα 3,310 δισ. ευρώ έναντι 4,162 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Συνολικά το 2016 διατέθηκαν προς τους φορείς του δημοσίου επιχορηγήσεις και πιστώσεις ύψους 3,066 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με αυτά, τον Νοέμβριο διατέθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή πιστώσεων και επιχορηγήσεων προς τους φορείς του δημοσίου για τη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους 991,6 εκατ. ευρώ ενώ 88,7 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τον ίδιο σκοπό τον Δεκέμβριο με αποτέλεσμα ολόκληρο το έτος το ύψους τους να ανέλθει σε 3,066 δισ. ευρώ. Το σύνολο των πληρωμών από τους φορείς του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε το 2016 σε 2,748 δισ. ευρώ.

Σχετικά με την παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ), από το άρθρο 57 του Ν.4446/2016, ορίζεται ότι «Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και τις 31/05/2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30/09/2016». Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1009/19.1.2017, η ρύθμιση αυτή, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., που υποβάλλονται με βάση την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει και αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015.

Εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ΠΟΛ.1010/2017, με την οποία προστίθεται άρθρο 6Α στην ΠΟΛ. 1268/2011 που αφορά τη διαδικασία απαλλαγής για τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, και τα μέλη του προσωπικού τους, για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα διεθνείς οργανισμοί ή τα μέλη του προσωπικού τους, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που προβλέπονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις, και τις συμφωνίες για τα προνόμια και τις ασυλίες τους, προσκομίζουν στους υποκείμενους αυτούς το «Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», θεωρημένο από τον διοικητή του διεθνούς οργανισμού ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Πιο αναλυτικά, ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, στο οποίο αναγράφει την ένδειξη «Απαλλαγή βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011», επισυνάπτοντας στο στέλεχος του φορολογικού στοιχείου το ανωτέρω θεωρημένο αντίτυπο, το οποίο αποτελεί το δικαιολογητικό απαλλαγής.

Στην περίπτωση που τα πρόσωπα προβούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο, χωρίς την προσκόμιση του θεωρημένου κοινοτικού εντύπου απαλλαγής, ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα πωλητής των αγαθών ή παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το φορολογικό στοιχείο με ΦΠΑ.

Εφόσον τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα προσκομίσουν στους παραπάνω υποκείμενους, εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση της συναλλαγής, το θεωρημένο κοινοτικό έντυπο απαλλαγής, ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για τον ΦΠΑ και επιστρέφει τον ΦΠΑ στον αγοραστή.

Στο πιστωτικό αυτό τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «επιστροφή ΦΠΑ, λόγω απαλλαγής βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011» επισυνάπτοντας στο στέλεχος το θεωρημένο αντίτυπο του κοινοτικού εντύπου απαλλαγής, ως δικαιολογητικό. Η επιστροφή του φόρου αποδεικνύεται είτε με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ή με υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριμένο ποσό, αναφέροντας τον αριθμό του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησής του.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το με αριθμό πρωτ. 17730/16.2.2017 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)». Σύμφωνα με το έγγραφο οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ‘Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα. Όσον αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α` 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.

Άλλη μια εργασιακή εβδομάδα πέρασε, με σχετική ένδεια φορολογικών νέων, αλλά με πληθώρα εργατικών, με τους αυτοαπασχολούμενους και όσους άλλους θίγονται από τις νέες ασφαλιστικές εισφορές να αναγκάζονται να επαναπροσδιορίζουν τον εργασιακό τους βίο και ουσιαστικά να καλούνται να αποφασίσουν αν θα πρέπει να προτιμήσουν την μισθωτή ή την ανεξάρτητη εργασία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κρίνουμε τα μέτρα αλλά την πραγματικότητα της απουσίας εργατικού δυναμικού, με την ανεργία να έχει σταθεροποιηθεί στο 23% και 500 χιλιάδες νέοι μετανάστες σε παραγωγική ηλικία να τροφοδοτούν αλλοδαπά ασφαλιστικά συστήματα.

Αποκλειστική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Υφυπουργός Εργασίας Α.Πετρόπουλος στην διαδικτυακή εκπομπή του e-forologia και στον δημοσιογράφο Γιάννη Παχουλάκη. Ο υφυπουργός Εργασίας επισήμανε ότι σε περιπτώσεις που καταλογίζονται ποσά από αναδρομικούς φορολογικούς ελέγχους «ασφαλώς θα πληρώνει εισφορά αυξημένη γιατί απέκρυψε εισοδήματα», ενώ θα εξεταστεί και το θέμα των προστίμων από την πλευρά του ΕΦΚΑ στην περίπτωση αυτή.

Ο υφυπουργός κάλεσε όσους δεν πλήρωναν να πληρώσουν συμπληρώνοντας ότι «δεν χρησιμοποιούνται διωκτικά μέσα εναντίον των οφειλετών από το ΚΕΑΟ, ιδίως για οφειλές που είναι κάτω από 5.000 ευρώ και σε καμία περίπτωση όταν διαπιστώνουμε ότι κάποιος δεν διαθέτει τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης αν επιβληθούν αναγκαστικά μέσα εναντίον του». Αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα που προετοιμάζει η κυβέρνηση είναι τέτοιο ώστε να προσεγγίζεται ο οφειλέτης με βάση τις πραγματικές του δυνατότητες, ώστε να εντοπίζονται οι περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα καταβολής και εκεί να στρέφονται για είσπραξη. Για τις τρέχουσες εισφορές, ασφαλιστικά ενήμεροι θα θεωρούνται οι ασφαλισμένοι με την καταβολή ενός κατώτατου πλαφόν.

Το τέλος και αυτής της εβδομάδας έφθασε, εμείς θα μείνουμε και για την εβδομάδα που έρχεται με την απορία αν τελικά θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και το Δ.Ν.Τ. ή όχι, αν η συμμετοχή θα είναι σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας ή πρόκειται να συνδράμει και οικονομικά, κάτι που πάει πολύς καιρός από την τελευταία φορά και αν τελικά της επόμενη Δευτέρα στις 20 Φεβρουαρίου, στο προγραμματισμένο Eurogroup θα υπάρξει κάποια πρόοδος, ή θα αρκεστούμε σε φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο καιρός ανοίγει, το καλοκαίρι βρίσκεται (σχεδόν) προ των πυλών και η χώρα μας περιμένει να κάνει ακόμα ένα ρεκόρ σε επισκέπτες και σε έσοδα από τον τουρισμό. Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μετά από την κραιπάλη της Τσικνοπέμπτης, συνεχίστε με μία καινούργια, επειδή η περίοδος του καρναβαλιού είναι εδώ και μας περιμένει να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας. Τα καλύτερα για όλους σας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιστροφή ΦΠΑ, Ασφαλιστικές εισφορές, Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, Τρίτες Χώρες, ΦΠΑ, Εισφορές, Διεθνείς οργανισμοί, Ασφαλισμένοι, διενέργεια ελέγχου, ΕΦΚΑ, Διαδικασία απαλλαγής, Τρόπος επιβολής προστίμου