17/02/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Η έναρξη υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού

Δημοσιεύτηκε από την Α.Α.Δ.Ε. το με αριθμό πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017/9.2.2017 έγγραφο με θέμα «Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του N.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού».

Σύμφωνα με το έγγραφο, ορίζεται ότι κατά τη Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του N.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού, το υποκατάστημα θα δηλωθεί ως υποκατάστημα της εταιρείας που προέρχεται από τον εν λόγω μετασχηματισμό, ήτοι της Α.Ε..

Με την ΠΟΛ.1080/1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του N.2166/1993 διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού συνεχίζει να υφίσταται ως επιχείρηση και να διενεργεί συναλλαγές επ’ ονόματι της και να εκδίδει τα προβλεπόμενα στοιχεία από το Κ.Β.Σ. και να τα καταχωρεί στα τηρούμενα από αυτή βιβλία. Όλες όμως οι πράξεις αυτές που γίνονται μετά τον χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού (σύσταση της νέας εταιρείας) θεωρούνται για φορολογικούς σκοπούς ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας και κατά συνέπεια, όλες οι πράξεις αυτές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας, αμέσως μετά τη σύσταση αυτής.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε., υπέβαλε έναρξη δήλωσης υποκαταστήματος και μεταγενέστερα, δήλωσε τη μετατροπή της από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με τις ευεργετικές διατάξεις του N.2166/1993. Δεδομένου ότι όλες οι πράξεις που γίνονται μετά το χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού (σύσταση της Α.Ε.) θεωρούνται για φορολογικούς σκοπούς ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας, συνάγεται, ότι το παραπάνω υποκατάστημα θα πρέπει να δηλωθεί ως υποκατάστημα της εταιρείας που προέρχεται από τον εν λόγω μετασχηματισμό, ήτοι της Α.Ε.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υποκατάστημα, Έναρξη λειτουργίας υποκαταστήματος, Μετασχηματισμός