09/01/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Ράνια Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας

Τις νέες πολιτικές απασχόλησης που βασίζονται στο ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αναλύει στο Epsilon7 η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου. Υποστηρίζει πως το νέο σύστημα μπορεί να «ακούει» την αγορά και να συλλέγει πραγματικά δεδομένα για τις ειδικότητες και τους κλάδους με προοπτική ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης. «Με αυτόν τον τρόπο» σημειώνει, «θα μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντλήσουν προσωπικό, ειδικά νέους και νέες με υψηλά προσόντα και δεξιότητες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αναζητούν επαγγελματική αποκατάσταση σε χώρες του Εξωτερικού».

Αναφέρεται στην «ειδοποιό διαφορά» που έχουν τα νέα Προγράμματα του ΟΑΕΔ από τα προηγούμενα, καθώς, όπως λέει, για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να εξατομικεύονται με βάση τις ανάγκες και το προφίλ κάθε κατηγορίας ανέργων και περιλαμβάνουν μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας εγγυημένη απασχόληση, ουσιαστική πρακτική άσκηση, καθώς και στοχευμένη - και όχι μόνο οριζόντια - επαγγελματική κατάρτιση.

Τονίζει το γεγονός πως πλέον υπάρχει μητρώο ανέργων με το ατομικό τους προφίλ, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό.

Επιπροσθέτως, προαναγγέλλει τη νέα γενιά προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας τα οποία θα δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να επιλέγουν την πλήρη απασχόληση αντί για τις ευέλικτες μορφές εργασίας.

E7 | Κυρία Αντωνοπούλου, η φυγή χιλιάδων νέων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην αγορά εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις πολλές φορές δεν βρίσκουν τα εξειδικευμένα στελέχη που έχουν ανάγκη, π.χ. άτομα με ψηφιακές δεξιότητες. Με ποιες πολιτικές σκοπεύετε να προετοιμάσετε τους σημερινούς ανέργους, ώστε αν η προσδοκώμενη ανάπτυξη έρθει, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες «ταχύτητες» της πραγματικής οικονομίας;

Η ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας επιτυγχάνεται μόνο με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση τα ποσοστά της ανεργίας δεν μπορούν να μειωθούν δραστικά. Εντούτοις, τα τελευταία δύο χρόνια η ανεργία μειώνεται αργά, αλλά σταθερά. Το ποσοστό της ανεργίας από 25,9% που ήταν τον Ιανουάριο του 2015, σήμερα βρίσκεται στο 22,6%. Όμως η ανόρθωση της ελληνική οικονομίας απαιτεί χρόνο. Όσο λοιπόν, όλοι μαζί στην κυβέρνηση, εργαζόμαστε για τη δημιουργία εκείνων των οικονομικών συνθηκών που θα ανοίγουν μόνιμες θέσεις εργασίας, δική μου ευθύνη είναι η άμεση υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων ανέργων και η προσωρινή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η υποστήριξη των ανέργων γίνεται με προγράμματα που εμπεριέχουν ένα μίγμα δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης, εγγυημένης απασχόλησης και στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ. Η ειδοποιός διαφορά των προγραμμάτων αυτών , σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να εξατομικεύονται με βάση τις ανάγκες και το προφίλ κάθε κατηγορίας ανέργων (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, πρωθύστερη εργασιακή εμπειρία κ.λπ.). και να περιλαμβάνουν μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (6 ή 12 μήνες) εγγυημένη απασχόληση, ουσιαστική πρακτική άσκηση, καθώς και στοχευμένη -και όχι μόνο οριζόντια- επαγγελματική κατάρτιση. Στο τέλος του προγράμματος ο άνεργος λαμβάνει πιστοποίηση των προσόντων που απόκτησε από τη συμμετοχή στα προγράμματα. Με άλλα λόγια, με τα νέα προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης αποσκοπούμε, όχι μόνο στην εξασφάλιση προσωρινής απασχόλησης και ενίσχυσης του εισοδήματος των ανέργων αλλά και στην ενδυνάμωσή τους με πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις μία αξιοπρεπή θέση εργασίας καθώς η οικονομία ανακάμπτει.

E7| Τρεις κατηγορίες ανέργων, οι νέοι 18 έως 24 ετών, οι γυναίκες και οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες εύρεσης εργασίας. Υπάρχουν στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες;

Ως γνωστόν, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει από το 2013 την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα. Η συνολική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δράσεων της ΠΑΝ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, ανέρχεται σε περίπου 393 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρυσι υλοποιήσαμε προγράμματα για 42.000 άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Τα προγράμματα περιλάμβαναν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας. Φέτος αντίστοιχα προγράμματα υλοποιούνται για 13.000 νέους, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, στις γυναίκες με μικρά παιδιά και στους πτυχιούχους με υψηλή ανεργία, καθώς και προγράμματα μαθητείας, μέσω του ΟΑΕΔ για νέους 15-24 ετών. Επίσης, υλοποιείται πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε ειδικότητες που αφορούν κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης εναλλασσόμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), του Λιανικού Εμπορίου, του διεθνούς Εμπορίου και της τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τέλος, πραγματοποιείται δράση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για 6.500 νέους έως 29 ετών. Τους επόμενους μήνες έχουν προγραμματιστεί επίσης δύο δράσεις για την υποστήριξη των άνεργων νέων. Η πρώτη αφορά την προώθηση 10.000 άνεργων νέων έως 29 ετών στην αυτοαπασχόληση, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Η δεύτερη αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για 8.000 νέους έως 24 ετών, η οποία προβλέπει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση, προγράμματα προώθησης στην αυτοαπασχόληση ή στην επιχειρηματικότητα. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους μακροχρόνια ανέργους, η νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς Εργασίας σχεδιάστηκε με γνώμονα αυτήν την κατηγορία των ανέργων και για αυτό στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος εντάχθηκαν οι 51 Δήμοι θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.

E7| Είναι φανερό και από τα στοιχεία του «Εργάνη» πως οι επιχειρήσεις το 2016 στράφηκαν σταθερά προς την μερική απασχόληση, η οποία πολλές φορές υποκρύπτει και αδήλωτη/ανασφάλιστη εργασία. Δημιουργείται έτσι η «γενιά των 300 ευρώ», που εισφέρει λιγότερο στα Ασφαλιστικά Ταμεία, υπονομεύει τις δικές της ασφαλιστικές προσδοκίες και απέχει από την κατανάλωση. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως «θετικό ισοζύγιο απασχόλησης». Πιστεύετε πως αυτή θα είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας και τα επόμενα χρόνια; Πως μπορεί να αποτραπεί η περαιτέρω απορρύθμιση της;

Είναι γεγονός ότι η πλήρης απασχόληση μειώνεται στα χρόνια της κρίσης. Όμως η μεγάλη ανατροπή στο είδος των συμβάσεων εργασίας έγινε την περίοδο 2013-2014, οπότε συντελέστηκε η ολική απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η επαναφορά της κανονικότητας στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Ως γνωστό, διαπραγματευόμαστε με τους Θεσμούς την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εξέλιξη η οποία θα συμβάλει στην ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι τα ανασχεδιασμένα προγράμματα υποστήριξής των ανέργων υποστηρίζουν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος σε επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μέσω της κοινωφελούς εργασίας προσφέρονται, κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους, μισθωτές θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, διερευνούμε τη δυνατότητα υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων μετατροπής της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, σε πλήρη. Αναζητούμε δηλαδή τρόπους για να καταρτίσουμε προγράμματα που θα δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να προτιμούν την πλήρη απασχόληση του προσωπικού τους και όχι τις ευέλικτες μορφές εργασίας.

Δείτε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της κ. Αντωνοπούλου στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προγράμματα ΟΑΕΔ, Απασχόληση, Ανεργία, Πρόσωπα > Αντωνοπούλου