12/10/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Διονύσης Καλαματιανός, Διοικητής του ΙΚΑ

«Εγγυημένη η καταβολή των συντάξεων» τονίζει ο Διοικητής του ΙΚΑ. «Ναι» σε μικρότερα πρόστιμα για την αδήλωτη. Σημαντικές διευκρινίσεις για την μερική απασχόληση και τα τεκμαρτά ημερομίσθια.

Δεν επιδρά σημαντικά το ύψος του προστίμου στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας δηλώνει στο Epsilon7 ο Διοικητής του ΙΚΑ κ. Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος θεωρεί σε σωστή κατεύθυνση την πρόθεσή του Υπουργείου Εργασίας να το μειώσει και ταυτόχρονα να υποχρεώνεται η επιχείρηση να απασχολεί τον εργαζόμενο που βρέθηκε αδήλωτος.

Ο Διοικητής του ΙΚΑ αποδίδει στις συνεχείς τροποποιήσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα λογιστικά γραφεία με την υποβολή των ΑΠΔ. Σημειώνει : «Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να πετύχουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους ιδιώτες, τα λογιστικά γραφεία και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, καθώς, είναι μεγάλο το πλήθος των αλλαγών της νομοθεσίας που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη».

Σημαντικές είναι οι διευκρινίσεις που δίνει για τον υπολογισμό της αμοιβής μερικής απασχόλησης αλλά και για τα τεκμαρτά ημερομίσθια, ζητήματα που ταλανίζουν πολλές επιχειρήσεις στις οποίες πολλές φορές επιβάλλονται πρόστιμα από το ΙΚΑ ή το ΣΕΠΕ, λόγω των διαφορετικών ερμηνειών που δίνουν στις σχετικές διατάξεις.

Ο Διοικητής του ΙΚΑ αποδίδει στην αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και στην αύξηση στο 90% της συμμόρφωσης των υπόχρεων καταβολής εισφορών προς το ΙΚΑ τη δυνατότητα που απέκτησε τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά στην περίοδο της κρίσης το Ίδρυμα να καταβάλλει συντάξεις χωρίς να προσφύγει σε εσωτερικό δανεισμό.

Ως προς το αίτημα που εκφράζουν πολλοί εργοδοτικοί φορείς για νέα ρύθμιση οφειλών προς το Ταμείο ο κύριος Καλαματιανός, χωρίς να την αποκλείει, αναφέρει ότι είναι ζήτημα των διαβουλεύσεων που έχει η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους των δανειστών.

E7 | Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε πρόσφατα πως «η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν έχει τελειώσει για τα Ταμεία». Αυτό αφορά μόνο την επανένταξη όσων έχουν χάσει την παλαιά ρύθμιση, ή εξετάζετε τη δυνατότητα νέας ρύθμισης στο εγγύς μέλλον, που θα απαντήσει και στην αγωνία που εκφράζουν οι επιχειρηματικοί φορείς για νέα λουκέτα στην αγορά;

Βρισκόμαστε υπό συνεχείς διαβουλεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο και από κοινού επεξεργαζόμαστε μέτρα ανακούφισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Κυρίως επικεντρωνόμαστε στη διευκόλυνση των οφειλετών μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης, όπως σε περιπτώσεις οφειλετών που απεντάχθησαν της ρυθμίσεως εκ λάθους ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε αυτούς δύνεται η δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις επανένταξης και η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει τη βασιμότητα τους. Εάν εφαρμοστεί νέα ρύθμιση, η οποία θα προσαρμόζεται στο ατομικό προφίλ του οφειλέτη, θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις. Προτείνουμε στους οφειλέτες να τηρούν τη ρύθμιση στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί, διότι πράγματι είναι μια σημαντική ευκαιρία που τους δόθηκε, ώστε να παραμείνουν οι επιχειρήσεις τους ενεργές.

E7 | Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζεται η μείωση του προστίμου από τις 10.500 στις 3.500 ευρώ, με την υποχρέωση όμως του επιχειρηματία να δηλώνει κανονικά τον εργαζόμενο, ειδάλλως θα του αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις; Έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά το ισχύον πλαίσιο και ποια είναι η εισπραξιμότητα των σημερινών κυρώσεων;

Οι διοικητικές κυρώσεις και η επιβολή προστίμων δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη τα μόνα μέσα για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού είναι η διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης που συνδέεται με την εμπιστοσύνη στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Περαιτέρω, ο ανασχεδιασμός των ελεγκτικών δράσεων που κατά στάδια υλοποιείται, με πρώτη εφαρμογή του Συστήματος Στοχευμένων Ελέγχων (Σύστημα Risk Analysis), συμβάλουν στον εντοπισμό και στον έλεγχο της ανασφάλιστης εργασίας.

Σημαντικός παράγοντας, ωστόσο ήταν και παραμένει ο επιτόπιος έλεγχος.

Είναι πάντως γεγονός, ότι το ύψος του προστίμου δεν φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην αποτροπή και καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Η δε εισπραξιμότητα είναι σχετικά χαμηλή (20% - 30% άμεσα).

Συνεπώς, η σχεδιαζόμενη τροποποίηση του προστίμου των 10.500 ευρώ μας βρίσκει σύμφωνους και κινείται σε ορθή κατεύθυνση. Προτείνουμε τη σύνδεση της αποπληρωμής του με την υποχρέωση για απασχόληση του εργαζόμενου, που βρέθηκε αδήλωτος. Έτσι, κερδίζει ο εργαζόμενος διότι διατηρεί την εργασία του, κερδίζει ο εργοδότης διότι διατηρεί την επιχείρησή του και κερδίζει το Ασφαλιστικό Ταμείο καθότι βελτιώνει την εισπραξιμότητά του τόσο από το πρόστιμο, όσο και από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Βέβαια, σε περίπτωση υποτροπής θα πρέπει να υπάρχει αυστηρότητα και ο κατ΄ επανάληψη παραβατικός εργοδότης θα πρέπει να έχει αυστηρότατες κυρώσεις.

E7 | Το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναστάτωση προκλήθηκε στον κλάδο των λογιστών, μετά από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς δεν μπορούσαν να υποβάλλουν Α.Π.Δ. με τις νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Εν τέλει δόθηκε η δυνατότητα σε όσους έστειλαν Α.Π.Δ. χωρίς να υπολογίσουν την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών να υποβάλλουν συμπληρωματική Α.Π.Δ.. Θα θέλατε να μας πείτε αν το Ι.Κ.Α. σκοπεύει να βελτιώσει άμεσα τις υπηρεσίες του, ώστε να εναρμονίζονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα με τις αλλαγές της νομοθεσίας και να μην επιβαρύνονται επαγγελματικές ομάδες (λογιστές), οι οποίες ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια επωμίστηκαν μεγάλο φόρτο εργασίας;

Οι μεγάλες αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία επιφέρουν τροποποιήσεις στις λειτουργικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες τόσο για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όσο και για τους ιδιώτες. Η προσπάθεια βελτίωσης των υφιστάμενων δομών του Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ώστε αυτό να ενσωματώνει άμεσα τις αλλαγές που επέρχονται στην ασφαλιστική νομοθεσία, είναι διαρκής. Καταβάλλουμε, δε, ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα πληροφορικά συστήματα του ΕΦΚΑ να είναι άμεσα λειτουργικά. Όμως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να πετύχουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους ιδιώτες, τα λογιστικά γραφεία και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, καθώς, είναι μεγάλο το πλήθος των αλλαγών της νομοθεσίας που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη.

E7 | Πολλές επιχειρήσεις με μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενους βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος, δηλαδή ανάμεσα στο ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ ως προς τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Από τη μία οι εγκύκλιοι του ΙΚΑ αναφέρουν ως βάση υπολογισμού το ωρομίσθιο, από την άλλη πλευρά όμως πολλοί ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας προκρίνουν τον αναλογικό υπολογισμό με βάση αναφοράς τις εισφορές πλήρους απασχόλησης. Αποτέλεσμα: Επιβολή προστίμων εξαιτίας αυτής της διχογνωμίας. Πρόκειται για λάθος των ελεγκτών ή για ασάφεια της διάταξης;

Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων και η εξεύρεση του κατά μήνα υπολογισμού ημερών ασφάλισης προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν (άρθρο 18 του Κ.Α. ΙΚΑ).

Δεν υπάρχει περίπτωση επιβολής προστίμου, εφόσον έχουν τηρηθεί όσα προβλέπονται από τις διατάξεις και οδηγίες αυτές. Αν υφίσταται ζήτημα επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ, οι εργοδοτικές θα μπορούσαν να εκθέσουν το πρόβλημα με σχετικό υπόμνημα και να αντιμετωπιστεί από κοινού από τους δύο δημόσιους φορείς.

E7 | Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως σερβιτόροι και πωλητές, οι οποίοι ασφαλίζονται με Τεκμαρτά Ημερομίσθια αν αμείβονται με μισθό και ποσοστά. Αν όμως οι ίδιοι εργαζόμενοι αμείβονται μόνο με βασικό μισθό, και όχι με μικτό σύστημα, τότε οι εργοδότες τους ασφαλίζουν βάσει αυτού του μισθού και όχι της τεκμαρτής ασφάλισης. Ωστόσο ο έλεγχος του ΙΚΑ επιβάλλει αρκετά πρόστιμα σε εργοδότες που απασχολούν τέτοιους εργαζόμενους με σταθερό μισθό (και όχι με μικτό σύστημα) και τους ασφαλίζουν βάσει αυτού του μισθού διότι, «από συνήθεια», τους κατατάσσει στην τεκμαρτή ασφάλιση. Μπορείτε να δώσετε μια δίκαιη λύση στο θέμα αυτό που ταλαιπωρεί χιλιάδες εργαζόμενους;

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ασφάλιση των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από τον οικείο Κανονισμό σύμφωνα με τα οποία, όταν διαπιστώνεται ότι η αμοιβή των εν λόγω προσώπων συνίσταται στην καταβολή του σταθερού μισθού, υπολογίζει τις καταβλητέες εισφορές επί του σταθερού αυτού μισθού. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί ότι αυτός ο σταθερός μισθός δεν υπολείπεται του τεκμαρτώς υπολογιζόμενου.

E7 | Σημαντικό πρόβλημα υφίσταται σχετικά με το καθεστώς των Η.Α. (ημερών ασφάλισης) και το ποσό των αποδοχών που πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές, σε περιπτώσεις εργαζόμενων με ωρομίσθιο μικρότερο από την ειδική 1η ασφαλιστική κλάση (8,03). Σχετική είναι η εγκύκλιος 95/1992. Μπορείτε να αναφέρετε ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων;

Με το άρθρο 39 του Ν.1892/1990 ρυθμίστηκε σε νέα βάση το καθεστώς των μερικώς απασχολουμένων. Ιδιαίτερα, ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω προσώπων προβλέπεται ότι σε καμία περίπτωση αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν σε ημερήσιο μισθό μικρότερο του τεκμαρτού της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης .Οι απασχολούμενοι της εν λόγω κατηγορίας, εφόσον ασφαλίζονται με την πρώτη ειδική ασφαλιστική κλάση, βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με άλλες κατηγορίες μερικώς απασχολουμένων, αφού αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ όλες τις ημέρες που απασχολούνται, χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός στις ώρες ημερήσιας απασχόλησης.


Δείτε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ.Καλαματιανού στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού Epsilon7comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΙΚΑ, Ασφαλιστικές εισφορές, Ημέρες ασφάλισης, Πρόστιμο, Διοικητής