28/01/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα γάμου

Τι ίσχυε

Το επίδομα γάμου θεσπίσθηκε για το σύνολο των μισθωτών με την απόφαση 10/1976 του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών και κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.435/1976, έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα και καταβάλλεται από τους εργοδότες που ανήκουν στις εργοδοτικές Οργανώσεις που συμβάλλονται στην σύναψη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί ανεξαρτήτως φύλου είχαν δικαίωμα λήψης επιδόματος γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού όπως αυτός διαμορφώνεται με τα χρόνια προϋπηρεσίας, και χωρίς την ύπαρξη επιπλέον προϋποθέσεων όπως η απόκτηση τέκνων, συνυπολογίζοντας πάντα την ύπαρξη σχετικού όρου λήψης από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές, ατομικές κ.λπ.) ή την ΕΓΣΣΕ.

Τι ισχύει

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012,  αναφέρεται με ισχύ για όλους τους εργαζόμενους όλης της χώρας κατώτατο όριο μισθού/ημερομισθίου το νομοθετημένο κατώτατο όριο, στο οποίο δεν προβλέπεται επίδομα γάμου.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 Υποπαράγραφος ΙΑ .11 παρ. 2. α. αναφέρει ότι:

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.»

Διευκρινίζεται ότι με την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε καθορίζονται οι ελάχιστοι μη μισθολογικοί όροι εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους, ενώ σε ότι αφορά το βασικό μισθό/ημερομίσθιο, τις προσαυξήσεις τους και γενικότερα κάθε άλλο μισθολογικό όρο, έχουν ισχύ μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών Οργανώσεων ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ-ΣΕΤΕ-ΓΣΕΕ (στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για τους εργοδότες που δεν ανήκουν στις αναφερόμενες εργοδοτικές Οργανώσεις που υπογράφουν την τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014 (με παράταση ισχύος έως 31 Δεκεμβρίου 2015), δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του επιδόματος γάμου.

Αντίθετα οι  εργοδότες που δεσμεύονται από επιχειρησιακή, κλαδική, ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε  ή ατομική σύμβαση (ως όρος) η οποία προβλέπει επίδομα γάμου οφείλουν στην αναγνώριση και καταβολή του επιδόματος γάμου στο σύνολο του προσωπικού τους χωρίς καμία διάκριση. Για να υπάρχει δέσμευση, πρέπει και ο εργοδότης και ο μισθωτός όπως αναφέρθηκε να είναι μέλη των Οργανώσεων που έχουν συνάψει τις συγκεκριμένες Σ.Σ.Ε.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί και η περίπτωση που το επίδομα καταβάλλεται σταθερά κάθε έτος ακόμα και αν δεν προβλέπεται η υποχρέωση από κανονιστική διάταξη, αποτελεί σιωπηρό όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική η συνέχιση καταβολής του επιδόματος. Ακόμα και στην περίπτωση που έληξε ή καταγγέλθηκε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και το τρίμηνο της μετενέργειας έχει παρέλθει,  εφόσον συνεχιζόταν η καταβολή του επιδόματος τότε αυτή είναι υποχρεωτική μέχρι να τροποποιηθούν οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας (με την συναίνεση του εργαζόμενου).

Τέλος, σε κάθε νέα ΣΣΕ που συνάπτεται είναι δυνατό να προβλεφθεί το επίδομα γάμου, καθώς τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνούν μεταξύ τους οποιουσδήποτε όρους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΣΕ, Επίδομα γάμου, Ατομική Σύμβαση Εργασίας, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ΕΓΣΣΕ