05/11/15 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Αποτελεί η «Λογιστική» επιστήμη για το ελληνικό κράτος;

Είναι ευρέως γνωστό πως το ελληνικό δημόσιο στην προσπάθειά του να βελτιώσει τη διαχείριση της περιουσίας του και να καταγράψει το χρέος και τις απαιτήσεις όλων των δημόσιων φορέων, ξεκίνησε από το 1997 να νομοθετεί σταδιακά την υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Μάλιστα οι συγκεκριμένες νομοθετήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί η χώρα μας σε εκείνες που πρωτοπορούν στην Ευρώπη.

Για τις δημόσιες μονάδες υγείας νομοθετήθηκε με το ΠΔ 146/2003 το ειδικό κλαδικό λογιστικό σχέδιό τους. Επίσης, με το άρθρο 27  του ν.3599/2007 υποχρεώθηκαν οι ίδιες οι δημόσιες μονάδες υγείας να εφαρμόζουν και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3697/2008  έχει επιτραπεί στις δημόσιες μονάδες υγείας να αναζητούν λογιστική υποστήριξη για την εφαρμογή των παραπάνω στον ιδιωτικό τομέα. Με την ΚΥΑ 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/2008 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες αυτών των αναθέσεων. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, πραγματοποιούνται δημόσιοι διαγωνισμοί από τους οποίους αναδεικνύονται οι εκάστοτε μειοδότες, που είναι εταιρείες Λογιστών, οι οποίες διαθέτουν τα αναγκαία επιστημονικά εφόδια και το απαραίτητο προσωπικό. Με ανάλογο τρόπο συμπεριφέρονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, γεγονός που είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τον χώρο της παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Τα τελευταία δύο έτη το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου, απορρίπτει τις συγκεκριμένες δαπάνες των μονάδων υγείας διότι θεωρεί ότι αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των ίδιων των μονάδων υγείας. Μάλιστα, σε περίπτωση που δε διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό παροτρύνονται να προβούν σε νέες προσλήψεις προσωπικού.

Δημιουργούνται όμως τα εξής ερωτήματα:

-     Γνωρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι όποιος είναι απόφοιτος οικονομικής σχολής δεν είναι απαραίτητο να έχει και άριστες γνώσεις λογιστικής επιστήμης γιατί πιθανόν να αποφοίτησε από οικονομικό τμήμα άλλης κατεύθυνσης;

-     Διαφεύγει του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δε γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι Λογιστές Α’ Τάξης σύμφωνα με το ΠΔ 340/1988 (το αναφέρω διότι συμπεριλαμβάνεται στους δημόσιους διαγωνισμούς των μονάδων υγείας) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών γιατί δεν υπήρχε ως προαπαιτούμενο κατά τη σχετική πιστοποίηση και γιατί είναι επιστημονική εξέλιξη των τελευταίων ετών;

-     Γιατί δεν αντιμετωπίζει με τις ίδιες απόψεις και τις αναθέσεις σύνταξης τεχνικών μελετών; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τεχνικών υπηρεσιών και οικονομικών υπηρεσιών στις μονάδες υγείας; Η σύνταξη μιας τεχνικής μελέτης και η σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Α. και έχουν διαφορετικές προϋποθέσεις. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση και ενημέρωση επί των  τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων.

-     Δε γνωρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το outsourcing στα λογιστήρια των δημοσίων φορέων ανέδειξε τις ελλείψεις τους στις φορολογικές υποχρεώσεις τους; Δεν είναι τυχαίο ότι με την έναρξη εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος προέκυψαν και οι αδυναμίες των συγκεκριμένων φορέων στην ανταπόκριση των φορολογικών υποχρεώσεών τους.

Δίνεται η εντύπωση ότι:

-     Αντιμετωπίζεται η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών των δημοσίων φορέων ως μια κλασική διοικητική λειτουργία.

-     Θεωρείται «σπατάλη» η αναζήτηση λογιστικής υποστήριξης από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα όταν αυτή επιβεβαιωμένα είναι αποτελεσματικότερη και σαφώς οικονομικότερη γιατί στηρίζεται στις «οικονομίες κλίμακας» καθώς τα ίδια ειδικά επιμορφωμένα πρόσωπα προσφέρουν υπηρεσίες σε πολλούς φορείς. Τυχόν προσπάθεια του δημοσίου να δημιουργήσει ανάλογες μονάδες είναι σίγουρο ότι θα έχει τεράστιο και δυσανάλογο οικονομικό κόστος.

-     Αντίθετα από την κεντρική πολιτική επιλογή της χώρας για τη μείωση του προσωπικού στη φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη αναπτύσσεται άλλη «θεωρία».

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι:

-     Να συγχέεται η παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης με τις λογιστικές υπηρεσίες.

-     Να παραβιάζεται ο κανόνας ότι ο ρόλος του ελεγκτής είναι να πραγματοποιεί έλεγχο καθώς συχνά οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές καλύπτουν τις λογιστικές και φορολογικές αδυναμίες των εν λόγω οικονομικών υπηρεσιών, επιτρέποντας όμως να δημιουργούνται αμφιβολίες για την άσκηση αδιάλειπτου λογιστικού ελέγχου.

Είναι γεγονός πως διανύουμε τα χρόνια που κοινή άποψη όλων είναι ότι αν στη χώρα είχαμε «προσέξει» καλύτερα τα δημόσια οικονομικά, τότε θα αντιμετωπίζαμε αποτελεσματικότερα την οικονομική κρίση. Βελτίωση της παρακολούθησης των δημοσίων οικονομικών χωρίς  προηγμένες λογιστικές μεθόδους δε γίνεται και είναι  γνωστό ότι ο ιδιωτικός τομέας προπορεύεται σε αυτά. 

Είναι επιτακτική λοιπόν, η ανάγκη να αλλάξει άμεσα η κρατούσα άποψη για τη Λογιστική Επιστήμη σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Το outsourcing στην υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών των δημοσίων φορέων είναι αναγκαιότητα, αν θέλουμε να επιταχύνουμε τον ρυθμό βελτίωσης στη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών των δημοσίων φορέων. Επιβάλλεται να παύσει η σύγχυση μεταξύ ελεγκτικού λογιστικού έργου και λογιστικής υποστήριξης. Η δεύτερη επιδιώκει τη βελτίωση απόδοσης των οικονομικών υπηρεσιών των δημοσίων φορέων ενώ η πρώτη οφείλει να διασφαλίζει την εξάλειψη της οικονομικής απάτης.   

Συνεπώς το συμπέρασμα είναι πως χωρίς ορθή λογιστική αποτύπωση είναι αδύνατη η βελτίωση της οικονομικής εικόνας της χώρας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ελεγκτικό Συνέδριο, Λογιστική παρακολούθηση, Δημόσιος τομέας, Ανάθεση, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, δημόσιοι διαγωνισμοί, Γιατρός > Μονάδες Υγείας