02/04/15 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διευκρινίσεις επί των φορολογικών αποσβέσεων

Περαιτέρω, δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Γ.Γ.Δ.Ε. η ΠΟΛ. 1073/2015 εγκύκλιος διαταγή, με θέμα την «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013»

Σημαντικά σημεία της εγκυκλίου, αναφέρονται:

· Στην αποσύνδεση της διενέργειας των αποσβέσεων με τον χρόνο απόκτησης των παγίων

· Στο γεγονός ότι στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομική, οι αποσβέσεις διενεργούνται πλέον από τον μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από τον εκμισθωτή, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994)

· Στους συντελεστές απόσβεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (amortizations), σε περίπτωση που η διάρκεια ζωής του παγίου υπερβαίνει τα δέκα έτη

· Η ένταξη σε κατηγορία συγκεκριμένου πάγιου περιουσιακού στοιχείου γίνεται πλέον από την ίδια την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί με βάση τη χρήση, το σκοπό και τα ειδικά χαρακτηριστικά του

· Στην απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης με συντελεστή 10%

· Στην αξία των ακινήτων συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες απόκτησής τους

· Στη δυνατότητα αποσβέσεων από μισθωτή και εκμισθωτή στις περιπτώσεις ανέγερσης κτίσματος σε γήπεδο τρίτου

· Στην απώλεια του δικαιώματος από τις επιχειρήσεις που δεν πραγματοποίησαν τις νόμιμες αποσβέσεις, στο να τις πραγματοποιήσουν σε χρόνο μεταγενέστερο

· Στην πραγματοποίηση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων μόνο με την σταθερή μέθοδο

· Στην πραγματοποίηση αποσβέσεων σε δωδεκάμηνη βάση για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά (πχ. ξενοδοχεία)

· Στη δυνατότητα επιλογής εφάπαξ ή τμηματικής απόσβεσης κάθε παγίου περιουσιακού στοιχείου με αξία μικρότερη των 1.500 ευρώ

· Στη δυνατότητα των νέων επιχειρήσεων για αναβολή των αποσβέσεων κατά τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας τους

· Στην έννοια της «νέας επιχείρησης» σε περιπτώσεις μετασχηματισμών

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου στην on-line τράπεζα

2/4/2015comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αποσβέσεις, Φορολογικές αποσβέσεις, εγκύκλιος