12/02/15 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Διάκριση για την ελληνική επιχειρηματικότητα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SME Instrument

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η επιλογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που θα υποστηριχθούν μέσω της δεύτερης φάσης του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου της ΕΕ, ειδικά σχεδιασμένου για την απ' ευθείας χρηματοδότηση εξαιρετικά καινοτόμων ΜμΕ.
Κατά την πρώτη φάση επιλέχθησαν συνολικά 199 ΜμΕ από 25 χώρες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κατ' αποκοπή και με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ για 6 μήνες για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας της καινοτόμου ιδέας και την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ κατά τη δεύτερη φάση επιλέχθησαν συνολικά 78 επιχειρήσεις από 18 χώρες, με προβλεπόμενη χρηματοδότηση από 500.000 έως 2,5 εκατ. ευρώ για 12-24 μήνες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Η Ελλάδα συμμετείχε με 47 υποβεβλημένες επιχειρηματικές προτάσεις για την πρώτη φάση του SME Instrument και με 20 για τη δεύτερη φάση. Ιδιαίτερη διάκριση αποτέλεσε ηεπιλογή 2 ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του SME Instrument, οι οποίες κρίθηκαν εξαιρετικά καινοτόμες και εξασφάλισαν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Planetek Hellas, η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα με την πρόταση OP3C (On board Processing for Compression and Clouds Classification in hyperspectral satellite data) για τη δημιουργία και την προώθηση στην αγορά ενός προϊόντος (υλικού και λογισμικού) που θα τοποθετείται σε δορυφόρους που φέρουν υπερφασματικούς αισθητήρες και θα πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση της κάλυψης από σύννεφα, καθώς και συμπίεση των εικόνων που οι αισθητήρες αυτοί θα λαμβάνουν.
Η δεύτερη ελληνική εταιρεία που διακρίθηκε είναι η Helbio, η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα με την πρόταση PROMETHEUS-5 (Energy efficient and environmentally friendly multi-fuel power system with CHP capability, for stand-alone applications). Συγκεκριμένα, η Helbio σκοπεύει να εισάγει στην αγορά μια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (CHP), η οποία λειτουργεί με υδρογόνο και κυψελίδες καυσίμου. Η εν λόγω μονάδα έχει μεγάλη ενεργειακή απόδοση (σχεδόν τριπλάσια των συμβατικών μηχανών) και είναι φιλική προς το περιβάλλον, αφού έχει σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων.
H Επίτροπος Maire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, δήλωσε σχετικά ότι οι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επίτροπος τόνισε ότι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο SME Instrument έχει στόχο να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά.
Το πρόγραμμα SME Instrument περιλαμβάνει 13 θεματικά πεδία και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Μέχρι στιγμής, τα πιο δημοφιλή πεδία σε υποβολή προτάσεων είναι οι Δράσεις Καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Open Disruptive Innovation Scheme), ο τομέας της Ενέργειας με συστήματα χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, ο τομέας της Νανοτεχνολογίας και ο τομέας της Οικολογικής Καινοτομίας και Πρώτων Υλών.
Το SME Instrument προβλέπει τρεις διακριτές φάσεις με δυνατότητα υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση αφορά, κυρίως, σε υπηρεσίες υποστήριξης των ΜμΕ, όπως, ενδεικτικά, υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος στη διεθνή αγορά και διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια.
Επιπλέον, το πρόγραμμα SME Instrument προβλέπει και σεμινάρια επιχειρηματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης για τις συμμετέχουσες ομάδες, διάρκειας 3 ημερών για την πρώτη φάση του προγράμματος και 12 ημερών κατά τη δεύτερη φάση. Αναλυτικότερα, τα σεμινάρια περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επιχειρηματική ανάπτυξη, την οργάνωση για μέγιστη αποδοτικότητα και την υποστήριξη για συνεργασία με άλλες καινοτόμες επιχειρήσεις. Το Enterprise Europe Network, εξυπηρετεί, σε τοπικό επίπεδο τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ομάδες, παρέχοντας συμβουλές για την επιλογή συμβούλου και προσφέροντας πρόσβαση στα σεμινάρια καθοδήγησης.
Το SME Instrument δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της έμφασης που δίνεται από την ΕΕ για την υποστήριξη των καινοτόμων ΜμΕ στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

12/02/2015
Πηγή: www.epixeiro.gr 


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.