21/11/14 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για επιδοτήσεις σε νέες επιχειρήσειςΝέο πρόγραμμα επιδότησης σε φυσικά πρόσωπα θα ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο όπου θα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και θα έχει όνομα «Νέα Επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ.Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
 
Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Επιχειρηματικότητα» θα παρέχει επιδότηση σε φυσικά πρόσωπα χωρίς όριο ηλικίας, που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους νέα επιχείρηση.
 
Η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου ενώ αναμέναται απο τον ίδιο μήνα να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων.
 
Τη «Νέα Επιχειρηματικότητα» προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, και σκοπός είναι η επιδότηση φυσικών προσώπων, ανδρών και γυναικών χωρίς όριο ηλικίας, που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.
 
Άνεργοι και άνεργες ακόμη και πάνω από 40 ετών θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής προκειμένου να κάνουν νέο επαγγελματικό και επιχειρηματικό ξεκίνημα στη ζωή τους.
 
Οι κλάδοι που θα εμπίπτουν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταποίηση, οι υπηρεσίες και το χονδρικό εμπόριο ενώ έξτρα μπόνους θα έχουν οι καινοτομικές επιχειρήσεις και αυτές που θα προσφέρουν και απασχόληση.
 
Μέσα από τα κονδύλια θα δίνεται η δυνατότητα και της κάλυψης λειτουργικών δαπανών της νέας επιχείρησης.
 
Τα έργα που θα ενισχυθούν θα είναι ύψους μέχρι 200.000 ευρώ, λένε οι διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς να αποκλείεται η αλλαγή αυτού του ύψους ή για την ακρίβεια η διαφοροποίησή του ανά κλάδο.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
 
Οι κύριοι τομείς από τον κλάδο της μεταποίησης που εξετάζονται για να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων είναι η μεταποίηση τροφίμων, η αρτοποιία, η μεταποίηση ποτών, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών, η κατασκευή ειδών ένδυσης, κλάδοι της πληροφορικής κλπ.
 
Μπορούν να ενισχυθούν όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με τα σχέδια επεξεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, στη μεταποίηση τροφίμων, στην αρτοποιία, στην παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής, μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, στην επεξεργασία τσαγιού και καφέ και αφεψημάτων βοτάνων, στην παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων, έτοιμων γευμάτων και φαγητών.
 
Επίσης, μπορούν να ενισχυθούν εκείνοι που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κατασκευής ειδών ένδυσης, κατεργασίας και δέψης δέρματος, στην κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και υποδημάτων αλλά κι επίπλων. Ενισχύσεις μπορούν να πετύχουν κι εκείνοι που θα δραστηριοποιηθούν στους κλάδους των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνίας.
 
Όπως, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτυακών πυλών, επεξεργασίας, ανάπτυξης κι αποθήκευσης βάσεων δεδομένων κλπ. Και αυτοί οι κλάδοι έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων.
 
Πάντως, όπως έχει επισημάνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, πέρα από τη μη ύπαρξη ηλικιακών ορίων που έχει ως αποτέλεσμα να διευρύνει τη συμμετοχή των δικαιούχων, σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθεί και η δημιουργία και ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία καταγεγραμμένη ή κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία.
 
Οι δαπάνες που καλύπτει το νέο πρόγραμμα
 
Δέκα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος:
 
1 Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά είναι: Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα και εξυπηρετούν τον ειδικό σκοπό, το αντικείμενο και τις επιδιώξεις του επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για τη στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για χώρο μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης.
 
2 Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός. Μεταξύ άλλων είναι: Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Κύριος και βοηθητικός ψηφιακό, μηχανογραφικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Hardware). Στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών, μικροεργαλείων και ανταλλακτικών. Εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών.
 
3 Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών. Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών της επένδυσης (π.χ. CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory) κλπ).
 
4 Κατοχύρωση - τροποποίηση πατεντών - πνευματικής ιδιοκτησίας - χρήση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας - μεταφορά τεχνογνωσίας.
 
5 Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαχειριστικών συστημάτων.
 
6 Δαπάνες τεχνικής, τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.
 
7 Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας.
 
8 Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. Περιλαμβάνονται δαπάνες μισθοδοσίας (μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές) στελέχους - στελεχών υψηλών προσόντων για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
 
9 Ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών.
 
10 Λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.
 
Ποια είναι τα επαγγέλματα που θα εξαιρεθούν
 
Οι κατηγορίες που θα εξαιρεθούν από τις επιδοτήσεις είναι:
 
Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης,
 
Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 
Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
 
Πλανόδιες επιχειρήσεις.
 
Κυλικεία σχολείων, οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και της εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), φορείς του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010.
 
Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση.


21/11/2014
Πηγή: www.paseges.gr 


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.