28/08/14 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

VOUCHER 2014: Τα μόρια και τα κριτήρια για τις 12.000 θέσεις εργασίας

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα voucher«Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» για 12.000 ανεργους νέους ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, όπως είχαμε γραψει στο e-dimosio.gr. Σήμερα, λίγες μέρες πριν ανακοινωθεί και επισημα το νέο πρόγραμμα voucher, το e-dimosio, σας αποκαλύπτει τα κριτήρια, τα μόρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται, προκειμένου να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στο νέο πρόγραμμα.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων :
 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ, οι οποίοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.410 ευρώ (μικτά)
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.240 ευρώ (μικτά)
 • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Τα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνουν :
 • Τη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Το ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
 • Το εκπαιδευτικό επίπεδο για τους ωφελούμενους ΔΕ/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίδοντας έμφαση στους ωφελούμενους με χαμηλά προσόντα και οι οποίοι βρίσκονται σε λιγότερο ανταγωνιστική θέση στην πρόσβαση σε κατάρτιση, εργασία ή εκπαίδευση.
Η έμφαση στην επιλογή των δικαιούχων θα δοθεί σε όσους έχουν χαμηλά προσόντα και οι οποίοι βρίσκονται σε λιγότερο ανταγωνιστική θέση για την πρόσβαση σε κατάρτιση, εργασία ή εκπαίδευση. Ετσι, ένας νέος 20 ετών που έχει τελειώσει το Γυμνάσιο, μπορεί να προτιμηθεί από έναν άλλο ο οποίος όμως τελείωσε το Λύκειο.
Αλλαγές υπάρχουν και στη μοριοδότηση βάσει εισοδήματος, καθώς η ανώτατη βαθμολογία δεν θα υπερβαίνει τα 15 μόρια. Τα μόρια ανάλογα με το εισόδημα διαμορφώνονται ως εξής:
 • Εως 12.000 ευρώ, 15 μόρια.
 • Από 12.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώ, 14 έως 0 μόρια.
 • Ανω των 18.000 ευρώ, 0 μόρια.
Προϋποθέσεις
Οι άνεργοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να πιστοποιήσουν το επίπεδο εκπαίδευσης με την προσκόμιση – κατά περίπτωση – τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή έως 30/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης . Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
28/08/2014
Πηγή: www.e-dimosio.gr 

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.