19/09/07 | Αρχική > Tab δεξιά > ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Οι προτάσεις της ΠΟΦΕΕ για το φορολογικό σύστημα

Τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) για το φορολογικό σύστημα παρουσίασε χθες ο πρόεδρός της, κ. Α. Πανίδης κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα τη φορολογική πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Οι βασικές προτάσεις της ΠΟΦΕΕ συνοψίζονται στα παρακάτω:
- Κατάργηση του Κ.Β.Σ.: Οι βασικές και απαραίτητες διατάξεις του να ενσωματωθούν στο βασικό φορολογικό νόμο.
- Ενιαία και τιμαριθμοποιημένη κατ’ έτος φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα.
- Αυστηρή και πλήρη φορολόγηση όλων των συναλλαγών με εξωχώριες εταιρείες (off shore).
- Καθιέρωση αφορολογήτου (για τουλάχιστον τρία χρόνια) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές και στα ακριτικά νησιά.
- Επαναφορά της έκπτωσης των οικογενειακών δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου. Κατάργηση της έκπτωσης φόρου (tax credit) και φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών.
- Δημιουργία ενός απλού συστήματος κατ’ έτος περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το σύστημα θα πρέπει να είναι απλό και αντικειμενικό και να διασφαλίζει την ακρίβεια των υποβαλλομένων δηλώσεων. - Επαναφορά βελτιωμένου point system, το οποίο είχε θεσμοθετηθεί με τις διατάξεις του Ν. 3220/2004 και καταργήθηκε στη συνέχεια.
- Κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και ενσωμάτωσή τους στον φόρο υγρών καυσίμων.
- Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά - εικονικά στοιχεία προς άρση αμφισβητήσεων.


Επίσης, η ΠΟΦΕΕ προτείνει:

- Δημιουργία φορολογικής συνείδησης των μελλοντικών φορολογούμενων πολιτών και καθιέρωση του μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα δημοτικά σχολεία.
- Παροχή φορολογικών κινήτρων για την δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρήσεων που δημιουργούνται σε περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως θύλακες υψηλής ανεργίας.
- Δημιουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Μηχανογραφικού Συστήματος με κέντρο το ΚΕΠΥΟ και την Γ.Γ.Π.Σ., όπου θα καταλήγουν ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες (ΙΚΑ, Νομαρχίες κλπ).
- Όσες επιχειρήσεις πληρούν έναν αριθμό κριτηρίων κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τα οποία θα προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο κριτηρίων, να θεωρείται ότι η δήλωση της επιχείρησης περαιώνεται αυτόματα μετά την πάροδο τριετίας ως προς την φορολογία εισοδήματος και τον Φ.Π.Α.
- Όχι στην επαναφορά των Τ.Ε.Κ., στα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδείχθηκε ότι η θέση του ελεγκτή έδινε το δικαίωμα για «αθέμιτες» συναλλαγές με μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία «έχαναν τον δρόμο τους» για τα Δημόσια Ταμεία. Αντιπροτείνεται η δημιουργία στις Δ.Ο.Υ. ενός ισχυρού τμήματος ελέγχου με καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους και η διενέργεια τακτικών ελέγχων σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων με προκαθορισμένο τρόπο και μέθοδο.
- Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή προσαυξήσεων ελέγχου για όλες τις φορολογίες. Ο συντελεστής αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ετήσιο επιτόκιο τραπεζικών χορηγήσεων.
- Θεσμοθέτηση απλού και ξεκάθαρου Κώδικα Φορολογικού Ελέγχου.
- Κατάργηση των διάσπαρτων φόρων και τελών που βαρύνουν τα ακίνητα και δημιουργία ενός φόρου, ο οποίος θα αποδίδεται στο σύνολό του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν θα πληγούν οι μικροϊδιοκτήτες.
- Υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.
- Καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού εσόδων για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις.
- Καθιέρωση μίας και μοναδικής ερμηνευτικής εγκυκλίου για οποιοδήποτε φορολογικό νομοθέτημα. Πρέπει να πάψει επιτέλους το υπουργείο να είναι μια βιομηχανία παραγωγής αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων.
Συμμετοχή μέλους που θα προτείνεται από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε όλες τις επιτροπές που επεξεργάζονται φορολογικά νομοσχέδια. Η γνώμη αυτών που λειτουργούν καθημερινά στην εφαρμογή κάθε απόφασης που αφορά την οικονομία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία οποιουδήποτε φορολογικού νομοθετήματος.

Αναλυτικά, οι θέσεις της ΠΟΦΕΕ επί του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τη φορολογία έχουν ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Α. Δίκαιη αναδιανομη των φορολογικών βαρών

α. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
- Ενιαία, προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα η οποία στηρίζει τη δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος δίχως να δημιουργεί αντικίνητρα στην εργασία.
Πάγια είναι η θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. το όριο των 15.000 € αφορολόγητο και διαρκή τιμαριθμοποίηση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.
- Η έκπτωση φόρου για τις οικογενειακές δαπάνες καθώς και για τα οικογενειακά βάρη να υπολογίζεται από το συνολικό φόρο που προκύπτει από τη δήλωση και των δύο συζύγων, ώστε το σύστημα να γίνεται δικαιότερο για τα χαμηλά εισοδήματα και τις οικογένειες.
Μας βρίσκει σύμφωνους η παραπάνω ρύθμιση. Απαιτείται επεξεργασία ως προς το είδος και το ύψος των δαπανών αυτών αλλά και ως προς τον τρόπο υπολογισμού του εκπιπτόμενου φόρου.
- Φορολόγηση της υπεραξίας που πραγματοποιείται από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, με δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών. Ο υπάρχων φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών καταργείται.
Συμφωνούμε με την σκέψη - πρόταση.
- Τα εισοδήματα από όλες τις κατηγορίες αμοιβών, θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Είναι σημείο που απαιτεί αποσαφήνιση . «Αμοιβή» θεωρείται οτιδήποτε έχει σχέση με την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή τα κάθε είδους έσοδα των φυσικών προσώπων;
- Η καθιέρωση φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα αφορά στοχευμένες κοινωνικές επιδιώξεις
Στοχευμένη κοινωνική επιδίωξη είναι η δωρεά ενός μηχανήματος σε ένα νοσοκομείο ή η κατασκευή μιας αίθουσας σε ένα σχολικό συγκρότημα; Εάν είναι έτσι απλά θα εμπλουτισθεί η υπάρχουσα δυνατότητα «δωρεών» προς το κοινωνικό σύνολο αλλά πρέπει να αποσαφηνισθεί το μέγεθος, η μέθοδος και οι αποδέκτες. Αυτό έμμεσα θα λειτουργήσει σαν αναδιανομή του πλούτου.


β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
- Τα διανεμόμενα κέρδη στα φυσικά πρόσωπα θα φορολογούνται με την κλίμακα των φυσικών προσώπων, με έκπτωση από το φόρο του ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως φορολογία κερδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκλειστεί η διπλή φορολόγηση εισοδήματος.
Σε μια τέτοια πρόταση οι απόψεις που μπορούν να κατατεθούν περιέχουν στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν καθώς οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύπλευρες ή πολυσύνθετες: H διάταξη φαντάζει μεν δίκαιη αλλά θα λειτουργήσει ως φρένο της εμφάνισης των κερδών των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να χάνεται από εκεί ο φόρος. Θέση μας είναι ο μικρός φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεών ενιαίος για όλες τις μορφές εταιρειών , υψηλό αφορολόγητο και στην συνέχεια μικρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων.
- Τα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών θα φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.
Το μέτρο ισχύει σε πολλές χώρες και για προσέλκυση επενδύσεων από ξένες επιχειρήσεις. Θα μπορούσε βέβαια να εφαρμοσθεί και μηδενικός συντελεστής σε κάποιες περιοχές με έντονα προβλήματα ανεργίας ή για επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά πάντα χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς.


- Θα καθιερώσουμε φορολογικά κίνητρα για την έρευνα – καινοτομία, κοινωνικά στοχευμένες επιδιώξεις αλλά και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.
- 5ετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
Συμφωνούμε και στα δύο παραπάνω

γ. Έμμεση Φορολογία
- Άμεση προτεραιότητα είναι να ανατρέψουμε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους στα συνολικά έσοδα. Η βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η απλοποίηση των διαδικασιών και η αντιμετώπιση των απωλειών εσόδων από το λαθρεμπόριο καθώς και των εσόδων που μπορεί να προκύψουν με το εμπόριο μέσω διαδικτύου. Άμεση επιστροφή του Φ.Π.Α. των εξαγωγών με την επιβεβαίωση και επαλήθευση της εξαγωγής.
Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση επί των παραπάνω και ευχής έργο η επίτευξη του στόχου γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα μη γραφειοκρατικό γενναίο και ολοκληρωμένο φορολογικό σύστημα και νόμο. Η καθημερινότητα όμως αποδεικνύει το αντίθετο ως προς την επιστροφή του Φ.Π.Α. των εξαγωγών. Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας οι οποίες έχουν άμεση συναλλαγή με τις γειτονικές χώρες αλλά υφίστανται και τον ανταγωνισμό τους.

δ. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας
- Αναμόρφωση και ενοποίηση των περισσότερων φόρων ακίνητης περιουσίας και απόδοση των εσόδων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
- Αναμόρφωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αύξηση των αφορολόγητων ορίων ώστε να αρθούν αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη περιουσία. Τα έσοδα θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες με αντίστοιχη δραστική μείωση των συντελεστών της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των φορολογουμένων για να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.
- Βελτίωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτελεσματική φορολόγηση ακινήτων εξωχώριων εταιρειών (off-shore).
Σε όλα τα παραπάνω συμφωνούμε.

Β. Μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους

α. Απλούστευση Κανόνων και Διαδικασιών
- Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, συνεχής ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο.
- Μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των απαιτούμενων εντύπων και απλοποίηση του τρόπου συμπλήρωσης και υποβολής τους.
- Σταδιακή θέσπιση πληρωμής όλων των φόρων/τελών/δασμών απευθείας μέσω τραπέζης.
- Καθιέρωση δυνατότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και από άλλα εκτός Δ.Ο.Υ. σημεία
- Σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία.
- Δημιουργία διαδικασιών που βοηθούν στη γρήγορη και δίκαιη ή λύση των διαφορών μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων και στην αποφυγή των μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.
- Καθιέρωση ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο που η Διοίκηση διαχειρίζεται τους φόρους που αυτοί καταβάλλουν.

Συμφωνούμε με όλα τα παραπάνω και διαχρονικά έχουν προταθεί από την Ομοσπονδία μας και συμπληρώνουμε με την πλήρη και ουσιαστική και καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφορίας «e-ΔΟΥ» όρος που ανήκει στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και προέρχεται από συμμετοχές μας σε επιτροπές όπου κατατέθηκαν πολλές από τις παραπάνω προτάσεις.
Όσον αφορά τον Κ.Β.Σ. και την κατάργησή του θέση η οποία ανήκει στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από την εποχή Γεωργακόπουλου πάγια είναι η θέση μας για πλήρη κατάργηση του και ενσωμάτωση λίγων μόνο διατάξεων στο φορολογικό νόμο. Το μόνο κράτος στον κόσμο με Κ.Β.Σ. σαν ξεχωριστό νομοθέτημα είναι η Ελλάδα, και το πρόβλημα δεν έγκειται στον διαχωρισμό του, αλλά στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα της δημιουργίας βιομηχανίας προστίμων. Πιστεύουμε ότι μια φορολογική μεταρρύθμιση, θέλει τολμηρά βήματα προς τα εμπρός, και η κατάργηση του Κ.Β.Σ. είναι μια καλή αρχή.
Κοινοποίηση όλων των αποφάσεων-εγκυκλίων αλλά και των προσωπικών λύσεων των Υπουργείων στο Διαδίκτυο ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση και η πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο.
Απλοποιημένες διαδικασίες μεταβίβασης επιχειρήσεων από γονείς σε παιδιά και συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αγχιστείας και το αντίθετο με απλή μεταβολή στα στοιχεία μητρώου με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν και όχι μόνο για λόγους συνταξιοδότησης.

β. Οργάνωση και Διαχείριση Πληροφοριών
- Ολοκληρωμένη μηχανογραφική στήριξη και διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το TAXIS NET.
- Διασύνδεση του taxis με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και πρωταρχικά με το ΙΚΑ, ώστε να περιοριστεί τόσο η φοροδιαφυγή όσο και η εισφοροδιαφυγή.
Συμφωνούμε ως παρακάτω:
Δημιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού συστήματος με κέντρο το Κ.Ε.Π.Υ.Ο. και την Γ.Γ.Π.Σ, όπου θα καταλήγουν ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α. Νομαρχίες κλπ). Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος και θα δώσει κεντρικό έλεγχο.
γ. Αλλαγή και αναδιοργάνωση του συστήματος ελέγχων
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρόνιας πληγής της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου επιβάλλεται ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών, που θα γίνει με μεθοδικότητα, εκπαίδευση και αξιοκρατία και με βάση τις σύγχρονες αρχές οργάνωσης και διοίκησης. Το νέο μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών απαιτεί μηχανογραφική υποστήριξη σταθερούς φορολογικούς κανόνες, απλή και ενιαία διαδικασία και διοίκηση βάση στόχων οι οποίοι τίθενται, ελέγχονται και παρουσιάζονται με διαφάνεια. Θα θεσπισθούν κίνητρα για ελεγκτές και ελεγχόμενους με στόχο τόσο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και της διαφθοράς.

- Τα ελεγκτικά φορολογικά όργανα θα αντιμετωπίζουν με εμπιστοσύνη τις δηλώσεις των φορολογούμενων. Οι έλεγχοι γίνονται με όρους πραγματικής οικονομίας.
- Παράλληλα θα αναμορφωθούν οι ποινές και ο μηχανισμός επιβολής τους, ώστε να γίνει απλός, σαφής και αποτελεσματικός.
- Εισαγωγή αποτελεσματικού δειγματοληπτικού ελέγχου με διασταύρωση όλων των πληροφοριών (φορολογικών, τελωνειακών, ασφαλιστικών, τραπεζικών κ.α.) για τις συναλλαγές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επιλογή ελεγκτέων υποθέσεων κεντρικά με βάση την εφαρμογή συστήματος (point system), για να εντοπίζονται οι ομάδες ή επιχειρήσεις που έχουν τάση προς τη φοροδιαφυγή.
- Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τη σύλληψη της μεγάλης φοροδιαφυγής.
- Καλύτερη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να ανταποκρίνονται ταχύτατα στα αιτήματα των πολιτών καθώς και των υποψηφίων επενδυτών.
- Καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού εσόδων για όλες τις επιχειρήσεις.

Η αξιοποίηση της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απλούστευση των διαδικασιών και τους αξιόπιστους δειγματοληπτικούς ελέγχους θα διευκολύνει τον εντοπισμό των μη δηλωμένων εισοδημάτων από όλες τις πηγές, ώστε να περιοριστεί η παραοικονομία στο επίπεδο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα παραπάνω μας βρίσκουν σύμφωνους πλην όμως πρέπει κατά την γνώμη μας να υπάρξει:
- Πλήρης και ολοκληρωτική κατάργηση την ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων των επιχειρήσεων διότι είναι τριτοκοσμικό μέτρο ποινών των επιχειρήσεων. Στην σημερινή ηλεκτρονική εποχή είναι δυνατή η σύλληψη της φορολογητέας ύλης ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις.
- Παράλληλα με τη λειτουργία της υπηρεσίας προληπτικού ελέγχου (ΥΠΕΕ κλπ) να υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία σε μικρογραφία αυτής που θα λειτουργεί με το ίδιο σύστημα αλλά δεν θα επιβάλλει κυρώσεις αλλά θα νουθετεί τους επιχειρηματίες και θα απαρτίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους. Το όφελος μπορεί να είναι ίσως και μεγαλύτερο από αυτό του προληπτικού ελέγχου. Η πρώτη παράβαση να είναι χωρίς κυρώσεις εκτός αν είναι πλαστό ή εικονικό. Υπάρχει σε ανεπτυγμένες χώρες και ονομάζεται «συμβουλευτικός έλεγχος», διενεργείται σε νέες επιχειρήσεις και μπορεί να λειτουργεί ως τμήμα στις ελεγκτικές υπηρεσίες.
- Συμφωνούμε με την κατάργηση των προστίμων και την υιοθέτηση του point- system αλλά όχι όπως λειτουργούσε με τον τελευταίο νόμο του ΠΑΣΟΚ διότι είχε πολλές ατέλειες. Πάντως σαν μέτρο μας βρίσκει σύμφωνους και είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στην επεξεργασία του.
- Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, συνεχής ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο.
- Μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των απαιτούμενων εντύπων και απλοποίηση του τρόπου συμπλήρωσης και υποβολής τους.
- Σταδιακή θέσπιση πληρωμής όλων των φόρων/τελών/δασμών απευθείας μέσω τραπέζης.
- Καθιέρωση δυνατότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και από άλλα εκτός Δ.Ο.Υ. σημεία
- Σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία.
- Δημιουργία διαδικασιών που βοηθούν στη γρήγορη και δίκαιη ή λύση των διαφορών μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων και στην αποφυγή των μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.
- Καθιέρωση ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο που η Διοίκηση διαχειρίζεται τους φόρους που αυτοί καταβάλλουν.
- Άμεση προτεραιότητα είναι να ανατρέψουμε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους στα συνολικά έσοδα. Η βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η απλοποίηση των διαδικασιών και η αντιμετώπιση των απωλειών εσόδων από το λαθρεμπόριο καθώς και των εσόδων που μπορεί να προκύψουν με το εμπόριο μέσω διαδικτύου. Άμεση επιστροφή του Φ.Π.Α. των εξαγωγών με την επιβεβαίωση και επαλήθευση της εξαγωγής.
- Αναμόρφωση και ενοποίηση των περισσότερων φόρων ακίνητης περιουσίας και απόδοση των εσόδων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
- Αναμόρφωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αύξηση των αφορολόγητων ορίων ώστε να αρθούν αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη περιουσία. Τα έσοδα θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες με αντίστοιχη δραστική μείωση των συντελεστών της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των φορολογουμένων για να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.
- Βελτίωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτελεσματική φορολόγηση ακινήτων εξωχώριων εταιρειών (off-shore).

Β. Μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους
- Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, συνεχής ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο.
- Μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των απαιτούμενων εντύπων και απλοποίηση του τρόπου συμπλήρωσης και υποβολής τους.
- Σταδιακή θέσπιση πληρωμής όλων των φόρων/τελών/δασμών απευθείας μέσω τραπέζης.
- Καθιέρωση δυνατότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και από άλλα εκτός Δ.Ο.Υ. σημεία
- Σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία.
- Δημιουργία διαδικασιών που βοηθούν στη γρήγορη και δίκαιη ή λύση των διαφορών μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων και στην αποφυγή των μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.
- Καθιέρωση ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο που η Διοίκηση διαχειρίζεται τους φόρους που αυτοί καταβάλλουν.
- Θα καθιερώσουμε φορολογικά κίνητρα για την έρευνα – καινοτομία, κοινωνικά στοχευμένες επιδιώξεις αλλά και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.
- 5ετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
- Άμεση προτεραιότητα είναι να ανατρέψουμε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους στα συνολικά έσοδα. Η βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η απλοποίηση των διαδικασιών και η αντιμετώπιση των απωλειών εσόδων από το λαθρεμπόριο καθώς και των εσόδων που μπορεί να προκύψουν με το εμπόριο μέσω διαδικτύου. Άμεση επιστροφή του Φ.Π.Α. των εξαγωγών με την επιβεβαίωση και επαλήθευση της εξαγωγής.
- Αναμόρφωση και ενοποίηση των περισσότερων φόρων ακίνητης περιουσίας και απόδοση των εσόδων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
- Αναμόρφωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αύξηση των αφορολόγητων ορίων ώστε να αρθούν αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη περιουσία. Τα έσοδα θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες με αντίστοιχη δραστική μείωση των συντελεστών της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των φορολογουμένων για να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.
- Βελτίωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτελεσματική φορολόγηση ακινήτων εξωχώριων εταιρειών (off-shore).

Β. Μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους
- Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, συνεχής ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο.
- Μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των απαιτούμενων εντύπων και απλοποίηση του τρόπου συμπλήρωσης και υποβολής τους.
- Σταδιακή θέσπιση πληρωμής όλων των φόρων/τελών/δασμών απευθείας μέσω τραπέζης.
- Καθιέρωση δυνατότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και από άλλα εκτός Δ.Ο.Υ. σημεία
- Σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία.
- Δημιουργία διαδικασιών που βοηθούν στη γρήγορη και δίκαιη ή λύση των διαφορών μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων και στην αποφυγή των μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.
- Καθιέρωση ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο που η Διοίκηση διαχειρίζεται τους φόρους που αυτοί καταβάλλουν.

β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
- Τα διανεμόμενα κέρδη στα φυσικά πρόσωπα θα φορολογούνται με την κλίμακα των φυσικών προσώπων, με έκπτωση από το φόρο του ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως φορολογία κερδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκλειστεί η διπλή φορολόγηση εισοδήματος.
- Τα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών θα φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.
- Θα καθιερώσουμε φορολογικά κίνητρα για την έρευνα – καινοτομία, κοινωνικά στοχευμένες επιδιώξεις αλλά και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.
- 5ετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
- Άμεση προτεραιότητα είναι να ανατρέψουμε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους στα συνολικά έσοδα. Η βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η απλοποίηση των διαδικασιών και η αντιμετώπιση των απωλειών εσόδων από το λαθρεμπόριο καθώς και των εσόδων που μπορεί να προκύψουν με το εμπόριο μέσω διαδικτύου. Άμεση επιστροφή του Φ.Π.Α. των εξαγωγών με την επιβεβαίωση και επαλήθευση της εξαγωγής.
- Αναμόρφωση και ενοποίηση των περισσότερων φόρων ακίνητης περιουσίας και απόδοση των εσόδων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
- Αναμόρφωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αύξηση των αφορολόγητων ορίων ώστε να αρθούν αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη περιουσία. Τα έσοδα θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες με αντίστοιχη δραστική μείωση των συντελεστών της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των φορολογουμένων για να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.
- Βελτίωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτελεσματική φορολόγηση ακινήτων εξωχώριων εταιρειών (off-shore).

Β. Μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους
- Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, συνεχής ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο.
- Μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των απαιτούμενων εντύπων και απλοποίηση του τρόπου συμπλήρωσης και υποβολής τους.
- Σταδιακή θέσπιση πληρωμής όλων των φόρων/τελών/δασμών απευθείας μέσω τραπέζης.
- Καθιέρωση δυνατότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και από άλλα εκτός Δ.Ο.Υ. σημεία
- Σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία.
- Δημιουργία διαδικασιών που βοηθούν στη γρήγορη και δίκαιη ή λύση των διαφορών μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων και στην αποφυγή των μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.
- Καθιέρωση ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο που η Διοίκηση διαχειρίζεται τους φόρους που αυτοί καταβάλλουν.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.