29/06/11 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Υπηρεσίες Μιας Στάσης

Αρ.Πρωτ. Κ1-802/2011 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών

Αρ.Πρωτ. 29818/2011 Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ K 1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης

Ν. 3853/2010 "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις"

ΠΟΛ. 1081/2010 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-802/ 23-3-2011(ΦΕΚ 470 Β ΄)

Απόφ. 7055/2011Πιστοποίηση ΚΕΠ ως υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερορρύθμων εταιρειών

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 24/2011 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/05)-Υπηρεσίες μιας Στάσης (Ν.3853/10)-Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μιας Στάσης (Υ.Α. Κ1-802/24-3-11)

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 109/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις (Ν. 3853/10)

Αρ.Πρωτ. Κ1-1319/2011 Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 και τη συμπληρωματική αυτής Κ2-3332/ 04-04-2011 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την αποποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

ΠΟΛ.1036/2011 Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης


ΠΟΛ 1221/25-10-2011 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

ΕΝΤΥΠΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα 1 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπόδειγμα 2

Υπόδειγμα 3 - ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η΄ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υπόδειγμα 4 - ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η΄ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπόδειγμα 5 - ΔΗΛΩΣΗ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Υπόδειγμα 3

Υπόδειγμα 4 - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Υπόδειγμα 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Υπόδειγμα 3

Υπόδειγμα 4

Υπόδειγμα 5

Υπόδειγμα 6

Υπόδειγμα 7

Στοιχεία 1

Στοιχεία 2comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.