Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Δικαίωμα υδροληψίας.

Υποβολή δήλωσης και καταβολή του στο δήμο ή στην κοινότητα για το δικαίωμα του μηνός Ιουνίου 2024

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα:

Μέχρι 10 Ιουλίου 2024

(`Αρθρο 12 Β.Δ. 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου