Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Ημερολόγιο Διαφημίσεων

Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει στην αρμόδια για το σκοπό αυτόν Δ.Ο.Υ. το ένα αντίτυπο του ημερολογίου που τήρησε για όλο το προηγούμενο δίμηνο, το δε δεύτερο στο νομιμοποιούμενο για τον έλεγχο του αγγελιόσημου Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.. Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται στην τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για καθένα από τα μέσα αυτά.

Για την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου 2024

Μέχρι 14 Ιουνίου 2024

( `Αρθρο 12 του Ν. 2328/1995 όπως ισχύει από το άρθρο 33 παρ. 12 Ν. 2429/1996 και ΠΟΛ. 1217/1996 και ΠΟΛ. 1238/1996, ΠΟΛ. 1077/2006)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου