Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς.

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου (2,4% αν ο αγοραστής είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. άρθρο 15 παρ. 1α ΚΝΤΧ, ή 3,6% αν ο αγοραστής είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο άρθρα 13 παρ. 15 και 1α Ν.Δ. 4755/1930).

Αποδίδεται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2023

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2024

Σημείωση: Σε περίπτωση που επί εισοδημάτων, τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα των υπ΄ αρ. 1099/2019, 1100/2019 και 1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο από τους υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του Ν. 4172/2013, κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποιον βαρύνει η δαπάνη του τέλους χαρτοσήμου. Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει επί των προαναφερθεισών κατηγοριών εισοδημάτων φόρος προς παρακράτηση, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που θα αποδιδόταν ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, τα τέλη χαρτοσήμου εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδονταν προ της εκδόσεως της παρούσης.

( ΠΟΛ.1029/2014, Α.1125/2020)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου