Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Οι υπόχρεοι εισφορών του ΕΔΟΕΑΠ υποβάλλουν και τηρούν ανά είδος εισφορών:

α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) που αφορά στην ασφάλιση των εργαζομένων και αναφέρεται στις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4498/2017 και ισχύει.

β) Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) που αφορά στην δήλωση της εργοδοτικής εισφοράς εκ ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα Επιχείρησης ή Εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4498/2017 και ισχύει. Ο εργοδότης θα καταχωρεί τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρος) και τις αντίστοιχες εισφορές για λόγους ελέγχου ορθότητας και σε περίπτωση ασυμφωνίας θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Επίσης, τονίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης του τζίρου μόνο κατά την υποβολή της κανονικής ΑΚΕ και όχι τυχόν συμπληρωματικών.

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και περιλαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α΄ εξαμήνου κάθε έτους θα συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε Ιουνίου κάθε έτους.

Για τον μήνα Φεβρουάριο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

ΜΕΧΡΙ 31 Μαρτίου 2020

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Φεβρουάριο καταβάλλονται

ΜΕΧΡΙ 31 Μαρτίου 2020

( εγκ. ΕΦΚΑ 22/2018, εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 5/2018, 7/2018)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου