Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού).

Μισθολογική Περίοδος Δεκεμβρίου 2019-Ιανουαρίου 2020

Η υποβολή των ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μέσω διαδικτύου, γίνεται μέχρι την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

- Για τη μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 3 Μαρτίου 2020

- Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2020 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Μαρτίου 2020

( `Αρθρο 16, Ν.4075/2012, Απ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./ 624/1513068/2018)

(Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού υποβάλλουν τις αντίστοιχες ΑΠΔ, εμπρόθεσμες, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 19/2010)).


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου