Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT).

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο online σύστημα της ΓΓΕΣΥΕ (http://eurostat.statistics.gr/intrastat/) ή στην αρμόδια ΔΟΥ κατά τους μήνες τους οποίους πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή και παραδόσεις).

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής υπάρχει σε περίπτωση υπέρβασης ενός ορίου που καλείται «κατώφλι εξομοίωσης».

Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 το κατώφλι εξομοίωσης είναι: α) 150.000,00 ευρώ για αφίξεις και β) 90.000,00 ευρώ για αποστολές.

(`Αρθρο 36 του Ν. 2859/2000 και Κανονισμός Ε.Ε. 638/2004 αρ. 10 παρ. 3).

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, όπως καθορίζονται με τις ΠΟΛ.1060/2006, ΠΟΛ. 1098/2006, ΠΟΛ.1107/2014.

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για τον μήνα Φεβρουάριο 2020

Μέχρι 31 Μαρτίου 2020

( ΠΟΛ .1108/2014, παρ . 4 άρθρο 38 Ν . 2859/2000)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου