Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή καταστάσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Οι παραπάνω καταστάσεις υποβάλλονται από επιτηδευματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίοι διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εξαιρούνται οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου.

Για πράξεις και συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2019.

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020

( `Αρθρο 16α παρ. 9 του Ν. 2459/1997)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου