Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού - Έντυπο Ε4

Κάθε εργοδότης υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου να υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού - Έντυπο Ε4. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων.

Για το έτος 2019, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει,

μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2019.

(Παράταση με την Αριθμ. 47711/Δ1.15631-2019)

( `Αρθρο 16, Ν. 2874/2000, Απ.Υπ.Εργασίας 5072/6-2013, Απόφ. 28153/2013 Απ.Υπ.Εργασίας 29502/85-1/9/2014, Aρ.Πρωτ.: 30294/Δ1.10558/2019)

Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ συνεχίζουν να παραλαμβάνουν χειρόγραφες καταστάσεις προσωπικού μόνο για εργοδότες οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ εξ’ αιτίας του ιδίου του ΠΣ. Εάν επιλεγεί η κατάθεση με προσέλευση του υπόχρεου στην αρμόδια Υπηρεσία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα έντυπα που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα.

Οι εργοδότες αυτοί χωρίζονται ενδεικτικά σε:

i) εργοδότες που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη),

ii) εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ,

iii) εργοδότες που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου).


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου