Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Γνωστοποίηση στη ΔΟΥ – Εργολαβίες, υπεργολαβίες.

Όσοι αναθέτουν σε εργολάβους ή υπεργολάβους την εκτέλεση τεχνικών έργων αξίας άνω των 6.000,00 ευρώ υποχρεούνται να γνωστοποιούν με δήλωσή τους στον αρμόδιο για την φορολογία τους προϊστάμενο της ΔΟΥ, τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέτει σε αυτόν, αντίγραφο του συμφωνητικού ανάληψης των εργασιών.

Η δήλωση ή η κατάθεση του συμφωνητικού γίνεται:

Πριν την έναρξη των εργασιών

( `Αρθρο 19 Ν. 820/1978, `Αρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2954/2001, Αρ.Πρωτ. 105712/19-5-2003).


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου