Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.

Η «Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου», υποβάλλεται ως «Ειδική Δήλωση ΦΠΑ» από τον υποκείμενο στο φόρο όταν ( παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ):

(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ

(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, για κάθε μεταβίβαση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση.

Τροποποιητική «Ειδική Δήλωση ΦΠΑ» μπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ. 1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συμβαλλόμενων, περιγραφής του ακινήτου κ.λπ.

Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ.

( περ. γ, παρ. 4 άρθρου 36, Ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1054/2006, ΠΟΛ. 1071/2006 και ΠΟΛ. 1053/2006).


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου