Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Δηλώσεις έναρξης και παύσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Καθιερώθηκε η υποχρέωση να δηλώνεται η έναρξη ή παύση πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη - μέλη της κοινότητας, με την υποβολή δήλωσης μεταβολών - μετάταξης.

Μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από την μεταβολή.

( άρθρο 10 παρ. 4 Ν.4174/2013, άρθρο 36 παρ. 1 Ν.2859/2000)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου