Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών.

Υποβολή γνωστοποίησης στην αρμόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν

τέσσερις (4) μήνες τουλάχιστον πριν από την χορήγησή τους.

( άρθ. 19, παρ. 5, περ. α΄, Ν. 2859/2000, Αρ.Πρωτ:1151609/2012).


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου