Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Κατάθεση συμφωνητικών μεταξύ οργανώσεων, συλλόγων, ιδρυμάτων, οργανισμών και κέντρων διασκεδάσεως ή ξενοδοχείων κ.λπ.

Οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμοί κ.λπ. όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο κ.λπ. και στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν.

H υποχρέωση υποβολής αυτών των συμφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγματοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κ.λπ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι πιο πάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην πιο πάνω ΔΟΥ φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου..

Εντός πέντε (5) ημερών από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης.

( παρ. 4 άρθρο 82 Ν. 2238/1994, παρ. 2 άρθρο 55 Ν. 2065/1992, ΠΟΛ. 1015/1998)

Σημείωση: Για το θέμα αυτό μετά την κατάργηση του Ν.2238/1994, αναμένονται διευκρινίσεις.


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου