Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Γνωστοποίηση Μερικής Απασχόλησης ή/ και Εκ Περιτροπής Εργασίας

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για μερική απασχόληση ή/ και εκ περιτροπής εργασία επιβάλλεται να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://eservices.yeka.gr (Έντυπο Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή / και εκ περιτροπής εργασίας).

Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε9 επισυνάπτονται τα σαρωμένα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές

( `Αρθρο 38 του Ν.1892/1990, Αποφ.Υπ.Εργασίας 32143/Δ1.11288/22-6-2018, Αποφ.Υπ.Εργασίας 40090/Δ1.14024/19-7-2018)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου